eğitim amaçları

İnşaat Mühendisliği Bölümü,

1.    İnşaat mühendisliği temel alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarında teknik personel ve/veya yönetici olarak görev alabilecek,
2.   Ulusal veya uluslararası özel kuruluşlarda proje mühendisi, saha mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapabilecek,
3.   Şirket kurup mesleki ve kişisel becerileriyle şirketinin gelişimini sağlayarak işveren konumuna gelebilecek,
4.   Yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitimlerini yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürebilecek, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilecek,

inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzden farklı yıllarda mezun olmuş öğrenciler ile internet üzerinden yapılan son ankete 1069 kişi katılmıştır. Katılımcıların %43.7’ si 2010-2020 yılları arasında mezun olmuştur. Bu anket çalışmasından elde edilen istatistiksel veriler aşağıda özetlenmiştir.
Katılımcıların %32’si İstanbul’da, %20.5’i Ankara’da, %12.9’u Trabzon’da, %3.3’ ü İzmir’de ve %26.2’si ülkemizdeki diğer şehirlerde çalışmaktadır. Yurtdışında çalışanların oranı ise %5.1’ dir (Şekil 1). Bu ülkeler arasında başta Almanya ve Rusya olmak üzere, İngiltere, Kanada, Polonya, İrlanda, İsviçre, Paraguay, Kuveyt, Gürcistan, Moldova, Mozambik, Kazakistan, Özbekistan, Fas, Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Türkmenistan, KKTC, Libya, Katar, Tanzanya ve Güney Afrika bulunmaktadır (Şekil 2).
Katılımcılar faaliyet alanlarına göre değerlendirildiklerinde ise %41.8’inin özel sektörde ve %20.9’ unun kamuda çalıştığı görülmektedir. Katılımcıların %25.8’i kendi işini yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %7.3’ ü ise akademisyen olarak görev yapmaktadır (Şekil 3).
Elde edilen sonuçlar, Bölümümüz tarafından eğitim amaçlarında belirlediği özelliklere sahip inşaat mühendislerini yetiştirdiğini göstermektedir.

Şekil 1. Katılımcıların çalıştığı şehirlere göre dağılımı

 

Şekil 2. Katılımcıların çalıştığı ülkelere göre dağılımı

 

Şekil 3. Katılımcıların faaliyet alanlarına göre dağılımları