patentler

başvuru Sahibi

diğer buluşçular

patent no

türü

adı

tescil tarihi

Prof. Dr. Metin HÜSEM Süleymen İstemihan COŞĞUN 2018/20466 Ulusal 3 Bileşenli Modüler Sismik enerji Sönümleyici 22.11.2021
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ANILAN Emre AKÇALI 2019/20727 Ulusal Dalga Kıran Modelli Ayaklı Tip Geçirgen Tersip Bendi 23.05.2022