yapı malzemesi anabilim dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Genel Bilgiler

İnsanın barınması için konuta, okuması için okula, hasta olduğunda hastaneye, ulaşım için yola, köprüye, viyadüğe, hava limanına, limana ve petrol arama platformlarına gereksinim duyar. Bütün bu ihtiyaç duyulan yapıların inşası için malzeme kullanılır. Bu nedenle malzemenin insan yaşamımda çok önemli bir yeri vardır.   

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı bünyesinde Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi olmak üzere iki temel ders öğrencilere sunulmaktadır. Malzeme Bilimi dersinde fizik, kimya ve matematik disiplinlerine dayanarak malzeme için geçerli temel kavramlar ve ilkeler öğretilir. Bu meyanda Malzeme Bilimi kapsamında cisimlerin içyapısı tanıtılarak ve içyapı ile malzeme özellikleri arasında köprü kurmak için gerekli temel ilkeler ve prensipler verilmektedir. Bunun yanı sıra malzemelere ilişkin fiziksel, termal ve mekanik özellikler belirlemede gerekli olana kuramsal bilgiler aktarılmaktadır. Bu arada İnşaat mühendisliğinin temel iki malzemesi olan beton ve betonarme çeliğinin dış kuvvet etkisinde davranışı detaylı bir biçimde öğrencilere açıklanmaktadır.

Yapı Malzemesi dersinde ise İnşaat mühendisliği alanında kullanılan yapı malzemelerine ilişkin genel bilgiler ayrıntılı olarak verilmektedir. En yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi betonun tasarımına ilişkin prensipler verilerek buna ilişkin uygulamalar ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda taze ve sertleşmiş betona ilişkin özellikler kapsamlı bir biçimde uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra betonun maruz kaldığı ortam şartlarında davranışı ve dayanıklılığı ile uzun süreli performansı ve hizmet ömrüne ilişkin detaylar sunulmaktadır.

Çalışma Alanları

Beton Teknolojisi,

Yapı Malzemelerinin Dürabilitesi,

Donatı Korozyonu

Alkali-silika Reaksiyonu

Performansa Dayalı Beton Tasarımı

Betona Isıl İşlem Uygulaması

Reaktif Pudra Beton Tasarımı ve Üretimi

Betonda Çeşitli Endüstriyel Atıkların Kullanımı

Endüstriyel Beton Tasarımı

Sülfatlı Ortamlarda Betonun Performansı

Özel Betonlar

Kendiliğinden Yerleşen/Sıkışan Beton Tasarımı ve Üretimi

Polimer Beton Tasarımı ve üretimi

Lisans Dersleri

Yapı Malzemesi

Malzeme Bilimi

Beton Teknolojisi

Geleneksel Yapı Malzemeleri 

Lisansüstü Dersleri

Beton Teknolojisi

İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler

Sülfatlı Ortamlara Maruz Beton

Chemical and Mineral Admixtures for Concrete

Endüstriyel Beton Zeminler

Durability of Concrete and Reinforced Concrete Structures

Durabilite Esaslı Beton Tasarımı

Yapı Malzemelerinin Bozulması

Beton Kalite Kontrolü

Özel Betonlar