mekanik anabilim dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Genel Bilgiler
Mekanik, çeşitli kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerde denge ve hareket şartlarını inceleyen bilim dalıdır. İnsan yaşantısında dün olduğu gibi bugün de mekanik biliminin yeri büyüktür. Suyun akışından tutun da, insanın yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar tabiattaki bütün hareketler mekanik prensiplerine göre gerçekleşir. Başta Makina ve İnşaat Mühendisliği olmak üzere tüm mühendislik dallarında, mekanik bilimi ve prensipleri büyük öneme sahiptir. Mekanik; (Rijit) Katı Cisimler Mekaniği, Solid (Şekil Değiştirebilen Cisimler) Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği, Quantum (Atom) Mekaniği gibi alt dallara ayrılır. Mekaniğin amacı; fiziksel olayları açıklamak, kestirmek ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan esasları hazırlamaktır.
Çalışma Alanları

Temas Problemleri

Çatlak Problemleri

İleri Kompozit Malzemelerin Modellenmesi

Yapı Sağlığı ve Hasar Tespiti

Mekanik Titreşimler ve Titreşim Kontrolü

Lisans Dersleri

Statik

Dinamik

Mukavemet I

Mukavemet II

Statics

Dynamics

Strenght of Materials I

Strenght of Materials II

Mechanical Vibrations

Lisansüstü Dersleri

Elastisite Teorisi

Theory of Plates and Shells

Elastik Stabilite Teorisi

Elastisitede Enerji Yöntemleri

İntegral Dönüşüm Teknikleri

Kırılma Mekaniği

Tabakalı Kompozit Plakların Mekaniği

Sürekli Ortamlar Mekaniği