yapı anabilim dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Genel Bilgiler
Yapı Anabilim Dalında 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yapı Statiği, Betonarme Yapılar ve Çelik Yapılar alanlarında lisans ve lisansüstü dersleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. TÜBİTAK ve KTU-BAP destekli projeler ve diğer sayısal ve deneysel çalışmalarla bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte, yüksek lisans ve doktora tezleri üretilmekte, ulusal ve uluslararası bildiriler ve makaleler yayımlanmaktadır. Ayrıca danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri ile bölgemize ve ülkemize bilimsel katkılar sunulmaktadır
Çalışma Alanları

Sonlu elemanlarla modelleme

Modal analiz

Depreme dayanıklı yapı tasarımı

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi

Yapıların performansa dayalı analizi

Yığma yapılar

Yapı sağlığı izleme

Yapı sistemlerinde sıcaklık etkisi

Lisans Dersleri

 

Yapı Statiği I

Yapı Statiği II

Betonarme I

Betonarme II

Çelik Yapılar

Yapı Elemanları

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş

Deprem Mühendisliğine Giriş

Lisansüstü Dersleri

 

Yapı Sistemlerinin Çözümünde Matris Yöntemler

Deprem Mühendisliği

Öngerilmeli Beton

Yapı Dinamiği

Yapı Statiğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi

Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi

Yapıların Şekildeğiştirmeye Göre Tasarımı

İnşaat Mühendisliğinde ANSYS Uygulamaları

Titreşim Verilerinin Analizi

Deneysel Yöntemlerle Hasar Tespiti

Prefabrike Yapılar