yapım yönetimi anabilim dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Vedat Toğan
Genel Bilgiler
İnşaat sektörünün kendine özgü karakteristikleri (karmaşıklık, belirsizlik, benzersizlik vb.) altında ihtiyaç duyulan yönetim becerileri ve tekniklerini karşılayabilecek bilgi, araç ve yöntemleri tanıtır/geliştirir. Sürekli gelişen ve değişen ilerlemeler ile ihtiyacı hissedilen lider ve yenilikçi inşaat yönetimi profesyonellerinin yetiştirilmesini sağlar. Bunun için gerekli olan ekonomik kararları analiz etmek, sözleşmeleri uygulamak, proje planlamak, maliyetleri tahmin ve kontrol etmek, inşaat sürecini yönetmek, şantiye faaliyetlerini optimize etmek ve hukuki sorunların/anlaşmazlıkları çözümüne yardımcı olmak gibi bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırır.
Çalışma Alanları

İhale Süreci Yönetimi

Genel İnşaat Mevzuatı

İnşaat Proje ve Yapım Yönetimi

İnşaat Sektöründe Bilişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve İş Güvenliği

Yapım Yöntemleri

İstatistiksel Matematik ve Optimizasyon Teorileri

Risk Analizi ve Risk Yönetimi, Karar Destek Yöntemleri

Sözleşme Yönetimi

İnşaat Sektöründe Yeni Yaklaşımlar

Lisans Dersleri

Şantiye Yönetimi

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği

Yapım İşlerinde Zaman Planlaması 

Mühendislik Ekonomisi 

İnşaat Sözleşmeleri

Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı 

Yapı Metrajı ve Maliyeti

Lisansüstü Dersleri

Yapım İşlerinde Proje Yönetimi

İnşaat Maliyet Tahmini

Yapım İşlerinde Yapı Bilgi Modellemesi

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği

İş Güvenliği Risk Analizi ve Yönetimi