akademik danışma ve koordinasyon kurulu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DANIŞMA ve KOORDİNASYON KURULU

 

Akademik Danışma ve Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

Başkan (Dekan)

Prof. Dr. Temel VAROL

Dekan Yrd.

Prof. Dr. Ömer Necati CORA

Dekan Yrd.

Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Cemal KÖSE

Üye (Bilgisayar Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Fevzi KARSLI

Üye (Harita Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA

Üye (Harita Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ 

Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet SARI

Üye (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hakan KARSLI

Üye (Jeofizik Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK 

Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN

Üye (Endüstri Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hacı DEVECİ

Üye (Maden Müh. Bölümü)

Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR

Üye (Maden Müh. Bölümü)

Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ

Üye (Bilgisayar Müh. Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Baykal KABLAN Üye (Yazılım Müh. Bölümü)