alt yapı planlama ve takip birimi

Mühendislik Fakültesi

Alt Yapı Planlama ve Takip Birimi

Komisyonun Görevi

1- Mühendislik Fakültesinin yıllık alt yapı iyileştirme planlamalarının uygulamaya sokulması

2- Mühendislik Fakültesi alt birimleri olan bölümlerdeki fiziksel, mekanik ve dijital alt yapıların bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının kontrolü, takibi ve yürütülmesi

3- Bölümlerden gelen bakım onarım isteklerinin yerinde incelenerek tespitin yapılması ve ilgili birime doğru bir şekilde raporlanması,

4- Birim personeli tarafından çözüme kavuşturulabilecek bakım onarım çalışmalarının yerinde ve hızlı bir şekilde yapılması,

5- Teknik şartname oluşturulması gereken bakım, onarım ve dijital alt yapı iyileştirme çalışmalarında teknik özellikler ve tahmini maliyetin oluşturulması,

6- Satın alma süreçlerine teknik destek vererek maliyet etkin bir şekilde iyileştirmelerin yapılması,

7- Yapı İşleri Birimi tarafından yapılabilecek bakım onarım çalışmalarında sürecin takip edilmesi,

 

Süreç Yönetimi

1- Bölümler, taleplerini yazılı olarak Mühendislik Fakültesine bildirir.

2- Komisyon üyeleri tarafından taleplerle ilgili yerinde inceleme ve raporlama yapılarak taleplerin gerekliliği doğrulanır.

3- Yapılmasına karar verilen alt yapı talepleri önem derecesi ve bütçe imkânlarına bağlı olarak komisyon tarafından gruplanır ve her grup içindeki faaliyetler kendi içinde sıralanır.

4- Komisyonun yapamayacağı alt yapı bakım ve onarım talepleri Yapı İşleri Birimi’ne gönderilir.

5- Komisyon tarafından yapılabilecek bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili alınması gereken malzeme ve cihazlara ait teknik şartnameler oluşturularak yaklaşık maliyet analizleri yapılır.

6- Süreci başarılı bir şekilde tamamlanan talepler yerinde kontrol edilerek sonlandırılır.

7- Yapı işleri birimine havale edilen talepler ilgili yapı işleri ile haftada bir görüşme yapılarak süreç takip edilir.

 

Üyeler

Adı Soyadı

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer Necati CORA (Başkan)

Makine Mühendisliği

İrfan Kotan (Teknik Sorumlu)

Dekanlık Naci İskender (Satın Alma)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yüksek Salman

Şaban Adıgüzel

Maden Mühendisliği

Ahmet İhtiyar

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mustafa Zıvalıoğlu

İnşaat Mühendisliği

Tahsin Ulu

Jeoloji Mühendisliği

Halil İbrahim Cevahir

Jeofizik Mühendisliği

Adem Taşan

Harita Mühendisliği

Celaleddin Dinç

Bilgisayar Mühendisliği

Ali Şahin