misyon-vizyon

 MİSYON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin özgörevi; toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda; sanayi ve endüstri alanında yenilikler ortaya koyabilecek, evrensel niteliklere sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kabul ettirebilecek bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere saygılı, üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayabilen, elde ettiği bilgiler ışığında mühendislik problemlerinin çözümünü ve tasarımını etkin bir şekilde kullanabilen, değişime ve öğrenmeye açık, iletişim becerisi gelişmiş, mesleki ve insani değerlere önem veren araştırmacı ve mühendis yetiştirmektir.

 

VİZYON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin öngörüsü; öğretim kalitesi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş akreditasyon ölçütlerine uygun; öğrencilerine ve öğretim elemanlarına özgün ve nitelikli araştırma olanakları sağlayabilen, araştırma sonuçlarını sürekli olarak toplumsal beklentiler doğrultusunda uygulamaya aktarabilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, öncelikli tercih edilen mühendisleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.