iç kontrol

Risk Değerlendirme

6. Planlama ve Programlama

7. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

İzleme

1.İzleme Standartları