eğitim komisyonu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU

 

Komisyonun görevleri:

1.     Mühendislik Fakültesi bölümlerinde eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

2.     Mühendislik Fakültesi Dekanlığının özgörev ve öngörüleri doğrultusunda eğitim politikalarını belirlemek ,

3.     Fakültede eğitim-öğretimin geliştirilmesi adına önerilerde bulunmak,

4.     Mühendislik Fakültesi bölümleri arasında eğitim programlarının, MU?DEK o?lc?u?tleri doğrultusunda uyumlu bir şekilde işleyişini düzenlemek ve takip etmek,

5.     Dekanlık tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim konularının Dekanlık stratejileri doğrultusunda incelemek ve görüş bildirmek,

6.     Üniversitenin eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusundaki çalışmalarına görüş bildirmek,

7.     Eğitim programlarını Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik gibi yenilikçi yaklaşımlarla desteklemektir.

 

Komisyon üyeleri:

 Üyeler

 Adı Soyadı

 Dekan

 Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK (Başkan)

 Dekan Yardımcısı

 Prof. Dr. Temel VAROL 

 Dekan Yardımcısı

 Prof. Dr. Ömer Necati CORA

 Fen Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 Prof. Dr. Asım KADIOĞLU

 Bilgisayar Mühendisliği

 Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Prof. Dr. Ayten ATASOY

 Endüstri Mühendisliği

 Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ

 Harita Mühendisliği

 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA

 İnşaat Mühendisliği

 Prof. Dr. Şevket ATEŞ

 Jeofizik Mühendisliği

 Prof. Dr. Nilgün Lütfiye SAYIL 

 Jeoloji Mühendisliği

 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN

 Maden Mühendisliği

 Prof. Dr. Kerim AYDINER

 Makine Mühendisliği

 Prof. Dr. Yasin ALEMDAĞ

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

 Yazılım Mühendisliği

 Prof. Dr. Murat EKİNCİ