kalite politikası

Fakülte özgörü ve özgörevleri tanımlanmış, bu doğrultuda Stratejik hedef ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve geliştirmek adına kullandığı bir stratejik planlama süreci mevcuttur. Bu bağlamda Mühendislik Fakültesi Stratejik Planı (2014-2018) 2012 yılında hazırlanmış olup, (2019-2023) yılları için de Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi bölümlerine ait programlar için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2007 yılında hazırlıklarına başlanan akreditasyon değerlendirme süreçlerine ilk olarak İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerince başlanmış, ardından tüm bölümlerimiz 2020 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 2020 yılında akreditasyon programına dahil edilecektir.

MÜDEK akreditasyonu, kurumsal yapısının bir özelliği olarak zengin bir arşive sahiptir ve üniversitede iyileştirme çalışmaları çoğunlukla Mühendislik Fakültesi’nden başlamaktadır.

MÜDEK, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2007 yılından itibaren Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi ile yetkilendirilmiştir. Böylece YÖK Genel Kurul kararı ile yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmıştır.

MÜDEK, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından ilk kez 2009 yılında değerlendirilmiş ve ENAEE Yönetim Kurulu kararıyla akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) vermek üzere yetkilendirilmiştir. Böylece, MÜDEK 2009 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 7. akreditasyon ajansı olmuştur. 2013 yılında ENAEE tarafından koordine edilen ve uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir değerlendirme paneli tarafından Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) Bölüm 2 ve 3 kapsamında değerlendirilmiş ve değerlendirme paneli MÜDEK'in ESG Bölüm 2.1-2.8 ve 3.1-3.8'de belirtilen standartları tam olarak sağladığı sonucuna varmıştır. ESG Bölüm 2 ve 3 sırasıyla Avrupa Yükseköğretim Alanında uyulması beklenen dış kalite güvence süreçleri ile ilgili standartları ve bu süreçleri yürütmek üzere faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması beklenen standartları tanımlamaktadır.

MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord'un imzacısı (tam üyesi) olmaya hak kazanmıştır. MÜDEK, 2016-2017 döneminde Washington Accord Dönemsel Değerlendirme Takımı tarafından IEA Rules and Procedures'e göre yeniden değerlendirilmiştir ve MÜDEK'in Washington Accord tam imzacı (üyelik) statüsü Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

URAP (University Ranking by Academic Performance) değerlendirmesinde, üniversitemiz tüm dünya sıralamasında 2017-2018 yılları için 1135. sırada yer alırken, Türkiye’de ise 18. sırada yer almaktadır. Mühendislik Fakültemiz ise 2017-2018 yılları arasındaki alan sıralamasında tüm dünyada bir önceki yıl yer aldığı 774. sıradan 707. sıraya; Türkiye’de ise 10. sıradan 8. sıraya yükselmiştir. Fakültemiz bölümlerinden 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümleri dünyada sırasıyla 305. Ve 417. ; Türkiye’de ise her iki bölümümüz 3. sırada yer almıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği bölümümüz dünyada İnşaat Mühendisliği bölümleri arasında 371. sırada; Türkiye’de ise 5. sırada yer almıştır.

Fakülte bünyesinde Erasmus programı ile anlaşmalı üniversitelere giden/gelen öğrenci ve bilim insanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölümlerimizde Bilim Adamı İstihdamı Oluşturma Komisyonları kurulmuş ve yabancı bilim adamlarının bölümlerimizde görev yapmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte bölümlerimizde yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim üyelerinin istihdamı için %100 İngilizce programların açılması öngörülmüştür. Bu bağlamda İnşaat ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde söz konusu programlar açılmış ve öğrenci alımlarına başlamıştır. Diğer bölümlerimizde ise bu konuda hazırlıklar devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi programları MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesinden geçtiği için EUR-ACE etiketine sahiptir ve FEANI tarafından European Engineering Education Database de yer almaktadır. Fakültemiz “FEANI indeks” olarak bilinen ve bir profesyonel mühendisler federasyonu olan “Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı” içerisinde 13 mühendislik programı ile yer almaktadır. Dolayısıyla da bu mühendislik programlarından mezun olan mühendislerimiz Avrupa ülkelerinde çalışma hakkını elde etmektedir.

FEANI, 34 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) ülkesinden ulusal mühendislik derneklerini birleştiren profesyonel mühendislerin bir federasyonudur. 34 Avrupa ülkesinde 350’den fazla mühendislik birliğinin bağlı bulunduğu FEANI, Avrupa’da 3,5 milyondan fazla profesyonel mühendisin çıkarlarını temsil eden bir organizasyondur. FEANI, Dünya Mühendislik Organizasyonları Federasyonu'nun (WFEO) kurucu üyesidir ve mühendislik ve teknoloji konuları ile mühendislik eğitimi alan diğer birçok kuruluşla işbirliği yapmaktadır. FEANI, Avrupa'daki mühendislik mesleğini temsil ettiği için Avrupa Komisyonu tarafından resmen tanınmıştır. Federasyon ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile de danışma statüsüne sahiptir.