haberler

Öğrencimiz Özge Palancı AY'ın doktora tez çalışması TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge Projesi Kapsamında desteklendi.

Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Araş. Gör. Özge Palancı AYın Doç. Dr. Songül AKTAŞ danışmalığında yürüttüğü tez çalışması TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge PROJESİ kapsamında desteklendi. Tez çalışması projesi ile desteklenen öğrencimizi ve öğrencimizin tez danışmanını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.


06 Kasım 2023