akreditasyon çalışmaları

Akreditasyon Süreci

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) ile 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantı neticesinde birimimiz akreditasyon sürecine başlamıştır. İlgili tarihten itibaren akreditasyon ölçütleri bağlamında gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler birimimizce yapılmaktadır. 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine bir öz değerlendirme raporu gönderilmiştir.

DEDAK-Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu 8 Mayıs 2024 tarihli toplantısında Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın akreditasyon başvurusunu değerlendirmiştir. DEDAK'ın programımıza 5 ölçütte raporlama şartıyla 2 yıllık akreditasyon verildiği 14.05.2024 tarihinde bildirilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, Mayıs 2024 - Mayıs 2026 dönemi için DEDAK-Dil Eğitimi, Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiştir ve belirtilen süre boyunca DEDAK Akreditasyon Ölçütleri'ni sürdürmeyi kabul eder. DEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'deki İngilizce dil programları ve kurumları için ulusal akreditasyon kurumu olarak tanınmaktadır. Bu akreditasyon hakkında daha fazla bilgi almak için info@dedak.org, https://www.dedak.org/ile iletişime geçebilirsiniz.