sınavlar

Düzey Belirleme Sınavı

KTU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

DÜZEY BELİRLEME SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Düzey Belirleme Sınavı her eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokul Akademik Takvimi'nde önceden belirlenen gün ve saatlerde yapılan düzey belirleme sınavı ile;

a)    Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan bölüm ve programlarından birine ilk kez kaydını yaptıran lisans ve lisansüstü öğrencilerin,

b)    Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayıp isteğe bağlı olarak hazırlık öğrenimi almak isteyen öğrencilerin,

c)    Türkçe programlardan eğitim dili %30 ya da %100 İngilizce olan programlara geçiş (yatay, dikey-merkezi yerleştirme) yapmış öğrencilerin yabancı dil düzeyleri belirlenir.

Düzey Belirleme Sınavına giren öğrenciler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen not barajının (B1 düzeyi) altında bir not alırlar ise muafiyet sınavına alınmadan doğrudan hazırlık sınıfında uygun bir düzey sınıfına yerleştirilirler.

Düzey belirleme sınavı, hazırlık sınıfından muaf olunmasını sağlamaz.

Her öğrencinin düzey belirleme sınavına girmesi zorunludur. Düzey belirleme sınavına girmeyen öğrenciler muafiyet sınavına alınmazlar.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerinin sınava girmemeleri durumunda Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıt için başvurmalarına gerek yoktur. Bu öğrenciler Al Seviyesindeki sınıflara yerleştirilirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama yönergesinde belirtildiği üzere Yabancı Diller Yüksekokulu sınavlarını kendisi uygulayabileceği gibi bağımsız bir kuruluşun sınavını da kullanabilir.

"Yüksekokul her öğretim yılı öncesinde, akademik takvimde önceden ilan edilmek koşulu ile Yüksekokul Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, her öğretim yılı başında uygulanan Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce Yeterlik (Hazırlık Muafiyet) sınavlarının tamamını veya bir kısmını bağımsız bir kuruluşa yaptırabilir. Bu kuruluşun Avrupa Birliği ve Dünya ülkelerinde eşdeğerliği olan, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı temelinde seviye belirlemesi yapan bir kuruluş olması gerekir."

2023-2024 Eğitim yılında gerçekleştirilecek olan Düzey Belirleme Sınavlarının internet tabanlı olarak bilgisayar laboratuvarlarında yapılması planlanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerimizin düzey belirleme sınavı hakkında detaylı bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sınav Hakkında bilgilendirme için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Düzey Belirleme Sınavı bilgisayar ortamında yapılacağından sınavın dinleme kısmındaki parçaları dinlemek için öğrencilerimizin kendi kulaklıklarını sınav salonuna getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Oxford Placement Test Nedir?

Oxford Placement Test Yönergesi

Örnek OPT Rapor (Sınav Sonuç Belgesi)

Muafiyet Sınavı

İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET (YETERLİK) SINAVLARI

İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

• Hazırlık Sınıfı Muafiyet (Yeterlik) sınavları KTÜ Akademik Takviminin Yabancı Dil Hazırlık kısmında ve KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun Akademik Takviminde belirtilen gün ve saatlerde yapılır. Hazırlık Muafiyet (Yeterlik) Sınavı sınava giren adayların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre (B2) seviyesinde olup olmadıklarını ölçer

•   Düzey Belirleme Sınavından B1 seviyesi alan öğrenciler Muafiyet Sınavına girmeye hak kazanır. B1 alan öğrencilerin muafiyet sınavı oturumlarına hangi sınav salonlarında girecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasındaki Duyurular kısmında ilan edilecektir.

•   Kimlerin hangi Hazırlık Muafiyet (Yeterlik) Sınavına hangi koşullarda girebileceği Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesinde belirtilmiştir. (ydyo/ktu.edu.tr)

•   Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan tüm sınavlarda KTÜ Sınav Uygulama Esaslarına bire bir riayet edilir. Muafiyet (Yeterlik) sınav sonuçları ydyo.ktu.edu.tr adresinin duyurular kısmından ya da KTÜ Öğrenci Bilgi Sisteminden ilan edilir, itirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

•   Muafiyet sınavlarına girmek için eğer Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik takviminde belirtilmiş ise ilgili sınav için belirtilen tarihlerde bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine başvuru yapılır. Muafiyet Sınavı sonuçları Yüksekokulumuz tarafından Öğrenci İşleri Daire başkanlığına iletilir. Öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmasına gerek yoktur.

•   Muafiyet (Yeterlik) Sınavları 3 (üç) oturumdan oluşur. Adaylar bu üç oturumun tamamına ilgili tarih, saat ve salonda girmek zorundadır. Yeterlik Sınavları için Mazeret Sınavı yapılmaz.

•   Sınavlara katılacak adayların yanlarında resimli bir kimlik belgesi ile varsa öğrenci kimliği yok ise öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar KTÜ Sınav Uygulama Esasları çerçevesinde sınavı uygulayan tüm idareci, gözetmen ve görevlilerin talimatlarına uymakla yükümlüdür.

NOT: Aşağıdaki sınav oturumları, değerlendirmeler ve örnek sınavlar bilgilendirme amaçlıdır. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu önceden bilgilendirme yaparak ya da bilgilendirme yapmaksızın KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi çerçevesinde tüm sınavların formatında, süresinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

Muafiyet (Yeterlik) Sınavı Uygulama ve değerlendirilmesi

1. OTURUM : ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV + YAZMA SINAVI (%40 + %20) (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Anlama becerilerini ölçer) + (Akademik Yazma becerilerini ölçer)

2. OTURUM : DİNLEME SINAVI (%20) (Dinleme anlama becerilerini ölçer)

3. OTURUM : KONUŞMA SINAVI (%20) (Konuşma becerilerini ölçer)

ÖRNEK YETERLİK (MUAFİYET) SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ.

Hazırlık Muafiyet Eşdeğerlik

TOEFL İBT® HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI!
ÖSYM ve YÖK tarafından yalnızca üniversitelerde bulunan TOEFL iBT® sınav merkezlerinden alınan sonuç belgesi kabul edilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Okullarında muafiyet için geçerli olan TOEFL skorunun da yine üniversitelerde bulunan sınav merkezlerinden alınması zorunludur.

YÖK YABANCI DİL EŞDEĞERLİK TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Erasmus İngilizce Dil Sınavı

ERASMUS İNGİLİZCE DİL SINAVI BİLGİ NOTU

 

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı, Erasmus+ İngilizce dil sınavının ilan edilen gün ve saatlerde uygulama ve değerlendirme görevlerini yürütür.

Dil sınavının uygulama ve değerlendirme aşamaları haricindeki tüm işlemlerin yürütülmesi görevi ise KTÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (digk)  ile iletişime geçiniz.

Dil sınavının öğrenci yerleşim planı /ydyo/duyuru sayfasında ilan edilir.

İngilizce dil sınavına girerken yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:

1. Resimli bir kimlik belgesi (Resmi bir kurum onaylı)

2. Öğrenci kimlik kartı veya belgesi

 

Erasmus+ için Dil sınavı 2 Oturumdan oluşmaktadır.

1. OTURUM --- YAZILI SINAV          (Yazılı Sınav örneği için TIKLAYINIZ.)

2. OTURUM --- DİNLEME SINAVI     (Dinleme Sınavı örneği için TIKLAYINIZ.)

Hazırlığı Olmayan Bölümler İçin Muafiyet

HAZIRLIK ÖĞRETİMİ OLMAYAN BÖLÜMLER İÇİN

İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

  • Hazırlık öğretimi olmayan bölümler için zorunlu ortak derslerden olan 1. sınıf Güz ve Bahar Yarıyıllarında bulunan İngilizce dersleri muafiyet sınavı KTÜ Akademik Takviminin Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı kısmında ve KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun Akademik Takviminde belirtilen gün ve saatte yapılır.
  • Bu sınava, sadece üniversitemizin İngilizce hazırlık öğretimi olmayan bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran ve 1. sınıfta öğretim görmeye başlayacak öğrenciler başvurabilirler. Bunun yanında, bir önceki akademik yılda Rusça hazırlık öğretimi gören öğrenciler de bu sınava girme hakkına sahiptir. Yukarıda anılan şartları taşımayan diğer öğrenciler bu sınava kesinlikle giremezler.

 

  • Sınava süresi içinde ön başvuru yapan öğrenciler girebilirler. Ön başvuru için KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yazı İşleri Bürosu’nda kayıt yaptırılır (C Blok 1. Kat). Ön başvuru tarihleri üniversitemiz web ana sayfasındaki duyurular bölümünde ilan edilir.
  • Sınava katılım mecburi değildir.
  • Sınav, A1 – B1 seviyeleri arasındaki İngilizce dilbilgisi ve becerilerini ölçmek maksadıyla uygulanır.
  • Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan tüm sınavlarda KTÜ Sınav Uygulama Esaslarına bire bir riayet edilir.
  • Muafiyet sınav sonuçları ydyo.ktu.edu.tr adresinin duyurular kısmından ya da KTÜ Öğrenci Bilgi Sisteminden ilan edilir, itirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.
  • Muafiyet sınavı sonuçları Yüksekokulumuz tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmasına gerek yoktur.
  • Muafiyet Sınavı tek oturumdan oluşur. Yeterlik Sınavları için Mazeret Sınavı yapılmaz.
  • Sınava katılacak öğrencilerin yanlarında resimli bir kimlik belgesi ile birlikte varsa öğrenci kimliği yok ise fotoğraflı öğrenci belgelerini bulundurmaları zorunludur. Adaylar KTÜ Sınav Uygulama Esasları çerçevesinde sınavı uygulayan tüm idareci, gözetmen ve görevlilerin talimatlarına uymakla yükümlüdür.

NOT: Aşağıdaki sınav oturumu, değerlendirme ve örnek sınavlar bilgilendirme amaçlıdır. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu önceden bilgilendirme yaparak ya da bilgilendirme yapmaksızın KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi çerçevesinde tüm sınavların formatında, süresinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.
 

Lisans İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı Uygulama ve Değerlendirilmesi 

 

TEK OTURUM : YAZILI SINAV        (%100)

           (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Anlama becerilerini ölçer.)

 

Örnek Sınavlar İçin Tıklayınız…

Sınavlarda Çıkabilecek Soru Türleri

Değerli Öğrencilerimiz,

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümündeki İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitiminiz boyunca pek çok sınav olacaksınız. Bu sınavlarımızda seviyelerinize göre de değişkenlik gösterecek olan pek çok farklı soru türüyle karşılaşacaksınız. Sizleri çıkabilecek soru türleri hakkında bilgilendirmek amacıyla kısa bir tanıtım hazılanmıştır. Dil Eğitiminde kullanılan fakat bu tanıtım belgesi içerisinde bulunmayan soru türleri de mevcuttur. Yabancı Diller Bölümü bu belge içerisinde bulunsun veya bulunmasın herhangi bir soru türünü kullanma hakkına sahiptir. 

Sınavlarınızda çıkabilecek soru türlerini görmek için TIKLAYINIZ.

İsteğe Bağlı Programlar Not Değerlendirme Sistemi

KTÜ SCHOLL OF FOREIGN LANGUAGES

OPTIONAL B2 PROGRAM FOR POSTGRADUATE STUDENTS

   
SCHEDULE
Wednesday 17.30 - 20.00
Thursday 17.30 - 20.00
Friday 17.30 - 20.00
Saturday 09.00 - 12.00
   
MIDTERM % 40 (7th week of the program)
Session 1 : 10.00 Usage (A written test including grammar, vocabulary and reading comprehension guestions) % 60
Session 2 : 13.30 Listening % 20
Session 3 : 14.30 Writing % 20
 
Class : Bloc C, Room : 201
   
FINAL  % 60 (Last week of the program)
Session 1 : 10.00 Usage (A written test including grammar, vocabulary and reading comprehension guestions) % 60
Session 2 : 13.30 Listening % 20
Session 3 : 14.30 Writing % 20
 
Class : Bloc C, Room : 201
   

*** This is a two semester program. The average of the Fail and Spring semester grades constitutes the total success grade. The passing grade is 70.