kurumsal değerlerimiz

• Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Değerlerine Bağlılık
• Kurumsal Aidiyet
• Liyakat
• Saydamlık ve Katılımcılık
• Kalite
• Bilgi Toplumuna Önderlik
• Toplumsal Sorunlara Duyarlılık