hazırlık programı ders bilgi paketleri

HAZIRLIK PROGRAMI DERS BİLGİ PAKETLERİ

HZR 100 MODÜL 1 (A1-A2 DÜZEYİ)

HZR 100 MODÜL 2 (A2-B1 DÜZEYİ)

HZR 100 MODÜL 3 (B1-B2 DÜZEYİ)

HZR 100 MODÜL 4 (B2 + AKADEMİK BECERİLER)

ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI

Kurumumuzda oluşturulan akademik birimlerin çalışmaları doğrultusunda yapılan ihtiyaç analizi sonuçları ve CEFR kriterleri dikkate alınarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu dil becerilerini geliştirmelerini, bu becerileri profesyonel ve kişisel hayatlarında etkin kullanımlarını sağlamayı hedefleyen öğrenim amaçları belirlenmiştir. Bu öğrenim amaçlarına erişmek adına öğrencilerimizin öğrenci merkezli ve iletişimsel dil öğretim yaklaşımına uygun dil öğrenme tecrübeleri yaşamalarını sağlayacak kaynak araştırması yapılmış, gerekli komisyonlarca uygun bulunan içerikler belirlenmiştir.  Bu içerikler sayesinde öğrencilerin derslerde öğrendiklerini gerçek hayatta kullanabilmelerini sağlayacak ödevler, görevler, sunumlar, sınıf içi ikili veya grup çalışması yapmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra içerik, öğrencilerin iletişimsel dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için modelleme ve tekrarlamayı teşvik eder.  Ayrıca her bir öğrencinin bireysel öğrenme sürecini desteklemek için yazma portfolyo çalışmaları yapılır ve öğrencilerin sınıf içi konuşma aktivitelerindeki performansları hakkında geri bildirimler verilir.  Öğrencilerin yeni öğrenme deneyimlerini önceki öğrenimleri ve deneyimlerinin üzerine koyarak dil becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla da modüler sistem tercih edilmiştir. Oluşturulan öğretim programında, öğrencilere her periyot sonunda öğretim görevlilerini değerlendiren, her yarıyıl sonunda okulu, programı, çalışılan materyalleri, uygulanan aktiviteleri değerlendiren anketler uygulanır ve bunların ışığında öğretim programında gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılır.

ÖĞRETİM PROGRAMI AKTARIM İLKELERİ

  • Öğretim programı aktarımında öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenir.
  • Öğrencilerin bilişsel ve hazırbulunuşluk durumları, motivasyon seviyeleri, gelişimsel ve sosyal faktörler, bireysel farklılıklar gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
  • Öğretim görevlileri yönetici/kolaylaştırıcı bir rol üstlenir ve öğrencinin aktif performansına dayalı bir eğitim modeli ve ölçümü uygular.
  • Öğrenciler sözlü sunum yapar, yazma port folyosu hazırlar, ödev ve görevler üzerinden süreç temelli performans izlemesi yapılır.
  • Sınıf dışı çevrimiçi platform aktiviteleri, çevrimiçi okuma kitapları ve fotokopi edilebilir ek materyaller gibi uygulamalı destekler kullanılarak öğrenci merkezli öğrenme desteklenir.