misyonumuz ve vizyonumuz

Misyonumuz

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilerin hem akademik çalışmalarını sürdürürken hem de çalışma hayatlarına atıldıklarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil beceri düzeyini uluslararası standartlar çerçevesinde kabul görecek düzeye ulaştıracak eğitim programlarını tasarlayıp uygulamak ve ilgili programları sürekli güncel tutmaktır.

 

Vizyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulunun birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek, öğrencilerimizi öğretim hayatlarının devamında ve çalışma hayatlarında yabancı dil eğitimleri ile ayırt edilebilir seviyeye getirmektir.

 

İlkelerimiz

Yabancı Diller Yüksekokulumuz aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemekte ve bu ilkeler doğrultusunda eğitim vermeyi hedeflemektedir:

1. Öğrencilerimizi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek,

2. Dil öğrenimi için en elverişli koşulları sağlamak,

3. Nitelikli bir müfredat programı tasarlamak ve uygulamak,

4. Öğrencilerimizin dil gelişimini gözlemlemek, değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak,

5. Tüm paydaşlarımızla işbirliği halinde çalışarak programımızı geliştirmek.