yönetişim modeli

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu yönetişim modelinde  tutarlılık, şeffaflık, adil olmak, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkeleri benimsenmektedir. Bu ilkelerden yola çıkarak organizasyon şeması oluşturulmuş, görev tanımları belirlenerek iç ve dış paydaşların erişimine açık hale getirilmiştir. Kurulların çok sesliliğini, kurumsallığı ve sürekliliği sağlamak adına Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Tüm yönetimsel süreçler kurul kararlarıyla yürütülür. Akademik ve idari birimlerden gelen raporlar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılır.  İç ve dış paydaşların fikir ve düşünceleri yapılacak olan iyileştirmelerin temelini oluşturur. Öğrenci temsilciliği mekanizması kurumumuzda aktif olarak işletilir.