İletişim

Adres :      Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
               Kanuni Kampüsü 61080 Trabzon, Türkiye
Fax     :     (0 462) 325 32 48 
E-mail :     ydyo@ktu.edu.tr
Web   :     /ydyo
 

GÖREVİ

ADI SOYADI

TELEFON NUMARASI

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi TURGUT

(+90) 462 377 3723

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Muzaffer Zafer   AYAR

(+90) 462 377 4219

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

(+90) 462 377 4436

Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Cengiz Koray SAKA

(+90) 462 377 3782

Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Aynur DÜZENLİ

(+90) 462 377

Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. İbrahim ÖNER

(+90) 462 377 3707

Yüksekokul Sekreteri

Abdulkadir ASLAN

(+90) 462 377 3492

Tahakkuk Birimi

Ayşen BİŞİREN

(+90) 462 377 3493

Satın Alma Birimi

Ahmet TATLI

(+90) 462 377 3608

Ayniyat Birimi

Onur ÖZKAN

(+90) 462 377 3493

Yazı İşleri Birimi

Halil OKUR

(+90) 462 377 2004

Personel ve Özlük İşleri Birimi

Yaşar DAVULCU

(+90) 462 377 3100

Yüksekokul Müdür Sekreteri

Murat DURMAZ

(+90) 462 377 3100

Yabancı Diller Bölüm Sekreteri

Hatice YÜCE

(+90) 462 377 3723

Öğrenci İşleri Birimi

Kamuran TUNA

(+90) 462 377 3723

Teknik Hizmetler Birimi

Erdem ÜNVER

(+90) 462 377 2003

Temizlik Hizmetleri Birimi

Ender YAZICI

(+90) 462 377 4225