iletişim

  Adres   : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kanuni Kampüsü 61080 Trabzon, Türkiye  
  Telefon : (0 462) 377 37 23  
  E-Posta : ydo@ktu.edu.tr  
 
B İ Z İ     T A K İ P    E D İ N ...!
ktuydyo ktuydyoydb @ktuyabancdiller

 

 

GÖREVİ

ADI SOYADI

TELEFON

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SAĞLAMEL

(+90) 462 377 3723

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

(+90) 462 377 4436

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

(+90) 462 377 

Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Cengiz Koray SAKA

(+90) 462 377 3782

Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Aynur DÜZENLİ

(+90) 462 377

Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. İbrahim ÖNER

(+90) 462 377 3707

Yüksekokul Sekreteri

Abdulkadir ASLAN

(+90) 462 377 3492

Tahakkuk Birimi

Ayşen BİŞİREN

(+90) 462 377 3493

Satın Alma Birimi

Ahmet TATLI

(+90) 462 377 3608

Ayniyat Birimi

Onur ÖZKAN

(+90) 462 377 3493

Yazı İşleri Birimi

Halil OKUR

(+90) 462 377 2004

Personel ve Özlük İşleri Birimi

Yaşar DAVULCU

(+90) 462 377 3100

Yüksekokul Müdür Sekreteri

Murat DURMAZ

(+90) 462 377 3100

Yabancı Diller Bölüm Sekreteri

Hatice YÜCE

(+90) 462 377 3723

Öğrenci İşleri Birimi

Kamuran TUNA

(+90) 462 377 3723

Teknik Hizmetler Birimi

Erdem ÜNVER

(+90) 462 377 2003

Temizlik Hizmetleri Birimi

Ender YAZICI

(+90) 462 377 4225