hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 29.04.2004 tarihinde 2004/7209 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 25447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfı ve servis dersleri ile İleri İngilizce derslerinin yürütülmesini organize etmektedir.

Kuruluşundan bu yana geçen nispeten kısa sürede, Yüksekokulumuz gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada gerekse uygun fiziksel koşulların oluşturulmasında büyük ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Yüksekokulumuz; farklı kapasitelerde, büyük bir kısmı multimedya destekli toplam 56 derslik, toplantı ve etkinliklerde aktif olarak kullanılan 1 konferans salonu, 2 öğrenci çalışma salonu ve 1 Kütüphane ile hizmet vermektedir.

Yabancı Diller Bölümümüz değerlendirme için CEFR standardını (Avrupa Ortak Dil Referansı Çerçevesi) kullanmaktadır. CEFR standartları kapsamında altı referans İngilizce seviyesi (A1-A2-B1-B2-C1-C2) yaygın bir şekilde bir bireyin dil yeterliliğini derecelendirmek için global standart olarak kabul edilmektedir.

CEFR İngilizce seviyeleri tüm modern İngilizce kitapları ve İngilizce dil okulları tarafından kullanılmaktadır. CEFR seviyelerinin ve diğer İngilizce seviye referanslarının Özgeçmişlerde (curriculum vitae, CV, Europass CV) kullanılması önerilir. Diğer global İngilizce değerlendirme şemalarıyla olan eşdeğerleriyle beraber Cambridge ESOL, IELTS ve TOEFL dil yeterlilik seviyesine yönelik CEFR tanımlayıcıları web sayfamız eşdeğerlik sekmesinde ayrıca listelenmektedir.

KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü Üniversite Sınavını kazanan ilgili Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine uygun olarak A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde İngilizce Hazırlık Eğitimi hizmeti sunmaktadır. Hazırlık Muafiyet sınavı sonrasında muaf olamayan öğrenciler seviye gruplarına göre 20-25 kişilik sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. B2 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilmektedir.

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü ayrıca Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine uygun olarak A1, A2 Seviyelerinde servis derslerinin yanısıra ilgili bölümlerde B2 seviyesinde İleri İngilizce Derslerinin koordinasyonunu yürütmektedir.

Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde Hazırlık Sınıfı okuyup başarılı olan bir öğrencimiz (B2 seviyesinde);

Genellikle işte, okulda, tatilde, vb.de karşılaşılan bildik konulardaki standart bilgilerin temel noktalarını anlayabilir ve bu konularda metinler üretebilir. Alanındaki gelişmeleri takip edebilir, anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. Eleştirel ve analitik düşünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir. Tecrübeleri ve etkinlikleri, hayalleri, umutları ve isteklerini anlatabilir ve düşünceleri ile planlarına yönelik kısaca nedenler belirtebilir ve açıklamalar yapabilir.

Servis derslerini başarı ile veren bir öğrencimiz;

En yakınındaki alanlara dair (ör: çok temel kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, iş) cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan fikir alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Kendi geçmişi, yakın çevresinin durumunu ve önde gelen ihtiyaçlarına dair durumları basit kelimelerle anlatabilir.

İleri İngilizce derslerini başarı ile veren bir öğrencimiz;

Kendi uzmanlık alanındaki teknik konuşmalar da dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konulardaki metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. Belli bir akıcılık ve doğaçlamayla, ana dili İngilizce olan biriyle düzenli bir etkileşim kurabilir. Alanındaki konularda net, detaylı metinler üretebilir ve çeşitli fikirlerin avantajlarını ve dezavantajlarını belirterek bir konu hakkındaki bakış açısını açıklayabilir.

Yüksekokulumuz yabancı dil eğitimi ile ilgili güncel literatürü yakından takip eden ve gelişmelere dair adımları hızla uygulamaya açık, dinamik bir eğitim kurumudur.