duyurular

12

Mayıs

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımı

ydyo

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 (dört) yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilecektir.

Bu kapsamda başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.
1- İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi için istihdam edileceklerden ana dili İngilizce  olanlar  için ; dil  bilimi, dil ve edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik veya  eğitim bilimleri (pedagoji)  gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olması veya en az lisans derecesine sahip olmak koşuluyla aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:
    a) Uluslararası  tanınırlığa  sahip  akredite  bir  dil  öğretim  merkezinde ilgili dilin öğretiminde en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak,
    b) DELTA veya CELTA sertifikasına sahip olmak.
2- İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi için istihdam edileceklerden ana dili İngilizce olmayanların; İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği gibi alanlardan birinde  en  az  lisans  derecesine  sahip  olması  ve  aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:
    a) Uluslararası  tanınırlığa  sahip  akredite  bir  dil  öğretim  merkezinde ilgili dilin öğretiminde en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak,
    b) DELTA veya CELTA sertifikasına sahip olmak.

 

Son Başvuru Tarihi : 03.07.2023 Saat : 17.00 (Mesai bitimine kadar)

İletişim Bilgileri :

Tel : 0462 3774233

E-mail : hsaglamel@ktu.edu.tr

 

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Ek.1 Dilekçe örneğini tıklayıp indirebilirsiniz.)

2. Özgeçmiş

3. Akademik kariyerini gösterir belge ve belgenin tercümeli örneği

4. Diploma örnekleri ve tercümesi, varsa eğer denklik belgesi

5. Yabancı Dil Belgesi(KPDS, ÜDS, YDS veya Eş Değer Sınavlardan en az =90 )

6. Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika(DELTA, CELTA veya TESOL)

7. Pasaport cüzdan sureti ve tercümesi

8. Fotoğraf 6 adet

9. Telefon ve iletişim adres bilgileri