duyurular

24

Haziran

Akademisyenlerimize, Teşvik Amaçlı Akademik Yayın Desteği

Rektörlük

Üniversitemiz araştırma politikası çerçevesinde yer alan; bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten çok disiplinli araştırmaların yapılmasını desteklemek ve disiplinler arası araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlama ilkesinden yola çıkılarak öğretim elemanı niteliğinin artırılması da stratejik hedeflerimizden birisi olarak kabul edilmekte ve süreç, yayın sayısı başta olmak üzere birçok performans göstergesi ile izlenmektedir.

Rektörlüğümüz tarafından, araştırma politikası çerçevesinde yer alan ilkeleri hayata geçirmek ve hedeflere ulaşmak için birçok yeni uygulama başlatılmış olup bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nda, Yayın Teşvik Ödeneği Uygulama Esasları kabul edilmiş ve 2021 yılı içerisinde ilk kez uygulanarak Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayın yapan 114 akademisyenimize, teşvik amacıyla maddi destek sağlanmıştır.

Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından 2021 yılında, akademik yayın desteği sağlanan akademik personel listesine ulaşmak için tıklayınız.