rektör yardımcıları

 

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

1963 yılında Rize ili Çayeli ilçesinde doğdu. Orta ve lise eğitimini Çayeli’nde tamamladı. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 1992 yılında tamamladı. 1992-1996 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bütünleşik doktora eğitimini ise 2001 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde bulunan Bristol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında doçent ve 2018 yılında profesör unvanı aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm başkan yardımcılığı, Uzaktan Eğitim Merkezi müdür yardımcılığı ve müdürlüğü ile iki yıla yakın vekaleten atandığı üniversite genel sekreterliği görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ halen öğretim üyesi olarak bulunduğu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları anabilim dalı başkanı olup, 2018 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Elektrik Makinaları ve Sürücüleri, Doğrudan Moment Kontrol (DTC), Güç Elektroniği, Elektrikli Araçlar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri konularında ulusal ve uluslararası indeksli (TRDizin, SCI, SCI-Exp. Vb.) dergilerde basılı makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarda sunulmuş çok sayıda bildirileri bulunan Okumuş evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş bilgisi için;
https://avesis.ktu.edu.tr/okumus

Sorumluluğundaki Birimler

 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Kalite Çalışmaları ve Stratejik Planlama
 • Üniversite Sanayi İşbirliği, KOSGEB-TEKNOPARK
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri
 • Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
 • Proje Üretim Merkezi
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler
 

Prof. Dr. Akif CİNEL

1961 yılında Trabzon’da doğdu. 1977 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1985’te mezun oldu. Ağustos 1985 -Ekim 1987 yılları arasında Ağrı’da mecburi hizmetini tamamladı. 1987 Eylül’ünde girdiği T.U.S. sonucu KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 1992 Temmuz’unda Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Temmuz 1992-Ekim 1994 arası KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalıştı. Ekim 1994’te aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 -1996 arası Farabi Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görevlendirildi. 1997’de doçent, 2003’de profesör oldu. 2004 - 2010 arası Tıp Fakültesinde dekan yardımcısı, 2010 - 2016 arası dekan olarak görevde bulundu. 31 Ağustos 2020 tarihinden beri Rektör yardımcılığı gorevinde bulunmaktadır.

Ayrıntılı özgeçmiş bilgisi için;
https://avesis.ktu.edu.tr/acinel

Sorumluluğundaki Birimler

 • Personel Daire Başkanlığı (Akademik)
 • Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 • Meslek Yüksekokulları
 • Rektörlüğe Bağlı Birimler
 • Hastanelerle Koordinasyon
 • Etik Kurullar
 • Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler
 

Prof. Dr. Cemil RAKICI

1974 yılında Rize'de doğmuş olup, Rize İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Orta eğitimini İyidere Lisesi orta kısmında, lise eğitimini Rize Lisesi'nde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde 1995-1999 yılları arasında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2002 yılında, doktora eğitimini ise 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalında tamamladı. 1999-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında doçent ve 2018 yılında profesör ünvanı aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Prof. Dr. Cemil RAKICI halen Maliye Bölümü öğretim üyesi olup, 28.08.2020 tarihinden itibaren rektör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kayıtdışı ekonomi, yoksulluk ve gelir dağılımı, maliye teorisi ve vergi uygulamaları konularında çeşitli çalışmaları bulunan RAKICI evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş bilgisi için;
https://avesis.ktu.edu.tr/cemil.rakici

Sorumluluğundaki Birimler

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi
 • Öğretim üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler