aday öğrenci

Genel Bilgi

Genel Tanıtım

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 10, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 20, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13 olmak üzere toplam 43 Anabilim Dalı ve bu anabilim dallarına bağlı olarak kurulmuş 36 bilim dalı ile eğitim, araştırma ve hizmet sunumuna devam etmektedir.

Fakültemiz verdiği çağdaş tıp eğitiminin yanı sıra yaklaşık 70 000 mlik kapalı alana, 830 yatak ve Türkiye'nin en büyük Acil Servis Binasına sahip olan KTÜ Farabi Hastanesi ile bölgenin önemli bir sağlık merkezi konumundadır.

Fakültemizde günümüze kadar 5342 hekim, 1751 uzman doktor yetiştirilerek mezun edilmiştir. Öğretim Üyelerimizin katkıları ile yürütülmekte olan KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları çerçevesinde 129 Doktora ve 322 Yüksek Lisans diploması verilmiştir.

 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaç ve Hedefleri

Amaç: Evrensel standartlarla uyumlu eğitim içerik ve yöntemleri kullanılarak, mesleki etik ilkeleri benimsemiş, sosyal güvenilir ve profesyonel hekimler yetiştirmektir.

Hedefler:

 • Ulusal, uluslararası standartlar ve bölgesel gereksinimler çerçevesinde güncellenen eğitim programı ile hekimlik mesleğini icra edecek yetkinlikleri kazanmış,
 • Mesleki değerleri ve etik ilkeleri benimseyen,
 • Birey ve toplum sağlığını önemseyen, sağlıklılık durumunu savunan,
 • Ekip üyesi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiren,
 • Topluma ve sorumluluğundaki ekiplere liderlik yapabilen,
 • Etkili iletişim becerileri sergileyen,
 • Kanıta dayalı tıbbi bilgiye ulaşan, bilimsel yöntem ve metodolojileri kullanan,
 • Mesleki gelişim ilkesiyle yaşam boyu bilgi ve becerisini artırma tutumunu sergileyen,
 • Sağlık hizmeti sunumunu ilgili kanun-yönetmelik ve yönergeler bağlamında değerlendirerek yürüten,
 • Topluma sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamaların daha ulaşılabilir, kullanışlı, hasta merkezli ve maliyet etkin olabilmesi için tasarımlar geliştiren,  
 • Birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna yönelik geliştirilen teknolojileri yakından takip eden ve açıklayan hekimler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz, 3 dönem klinik öncesi 3 dönem klinik sonrası olmak üzere 6 yıl süren hekimlik eğitimlerinin ardından, Tıp Doktoru unvanı ile mezun olmakta ve isteğe bağlı olarak Tıpta Uzmanlık Sınavı ile (TUS) tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşarak Uzman Doktor unvanı alabilmektedirler. 

 

Akademisyenlerimiz

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Fakültemiz akademik kadrosunda bulunan öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayıları Tablo 1'de belirtilmiştir.

  Temel Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Toplam
  Profesör 20 54 40 116
  Doçent 8 37 20 65
  Doktor Öğretim Üyesi 13 29 19 62
  Uzmanlık Öğrencisi (Arş. Gör. Dr.) 36 333 187 556
  Arş. Gör. 12 0 0 12
  Toplam 89 453 266 811

 

Anabilim Dallarımız

Cerrahi Tıp Bölümü Dahili Tıp Bölümü Temel Tıp Bölümü
  1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon   1. Acil Tıp   1. Anatomi
  2. Beyin ve Sinir Cerrahisi   2. Adli Tıp   2. Biyofizik
  3. Çocuk Cerrahisi   3. Aile Hekimliği   3. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
  4. Genel Cerrahi   4. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları   4. Fizyoloji
  5. Göğüs Cerrahisi   5. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   5. Histoloji ve Embriyoloji
  6. Göz Hastalıkları   6. Deri ve Zührevi Hastalıkları   6. Tıbbi Biyokimya
  7. Kadın Hastalıkları ve Doğum    7. Enfeksiyon Hastalıkları   7. Tıbbi Biyoloji
  8. Klap ve Damar Cerrahi   8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı   8. Tıbbi Mikrobiyoloji
  9. Kulak Burun Boğaz   9. Göğüs Hastalıkları   9. Tıp Eğitimi
  10. Ortopedi ve Travmatoloji   10. Halk Sağlığı   10. Tıp Tarihi ve Etik
  11. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi   11. İç Hastalıkları  
  12. Tıbbi Patoloji   12. Kardiyoloji  
  13. Üroloji   13. Nöroloji  
    14. Nükleer Tıp  
    15. Radyasyon Onkolojisi  
    16. Radyoloji  
    17. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  
    18. Spor Hekimliği  
    19. Tıbbi Farmakoloji  
    20. Tıbbi Genetik  

 

Fakültede Eğitim

İlk üç yıl klinik öncesi dönem olarak tanımlanmakta ve eğitim programı vücut organ sistemleri bazlı, farklı anabilim dallarının birlikte yer aldıkları entegre ders kurulları şeklinde yürütülmektedir.

Klinik dönem olarak tanımlanan 4 ve 5.sınıflarda ise uygulamalı eğitimlerin ağırlık kazandığı staj blokları yer almaktadır.

Dönem 6 Aile Hekimliği döneminde Farabi Hastanesinde uygulama eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

"İletişim Becerileri", "Tıp Etiği" ve "Bilimsel Araştırmalar" alanında tüm dönemlere yayılmış dikey koridorlar şeklinde eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Kişisel gelişim ve kariyer planlamasına yönelik tüm dönemlerde seçmeli ders ve stajlara yer verilmektedir.

Öğrencilerimiz ayrıca Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Adli Tıp Kurumu gibi kurum dışı sağlık kuruluşlarında eğitim almaktadır.

 

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

 

Ders Bilgileri
Ders programı için tıklayınız.

 

2022-2023 Yılı Başarılarımız

Laboratuvar ve Uygulama

Öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk üç yılında Temel Tıp Bilimleri alanlarına ait pratik eğitimlerini ilgili bölüm laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir.  

Öğrencilerin klinik becerilerini arttırmak amacıyla fakültemiz bünyesinde "Temel Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı", "Standardize Hasta Birimi" ve "İyi Hekimlik Uygulamaları ve Tıbbi Simülasyon Merkezi" bulunmaktadır.

Klinik dönem öğrencilerimizin (Dönem 4 ve 5) ve Dönem 6 intörn hekimlerimizin uygulama eğitimleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi /Farabi Hastanesi) bünyesinde yürütülmektedir.

 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 

 • Bilişim Laboratuvarı
 • Multidisipliner Laboratuvarı
 • Fizyoloji Laboratuvarı
 • Anatomi Laboratuvarı
 • Hekimlik Beceri Uygulama Laboratuvarları
 • Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarı
 • Histoloji ve Embriyoloji -Tıbbi Biyoloji Öğrenci Laboratuvarı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Öğrenci Laboratuvarı
 •  Anatomi Öğrenci Laboratuvarı 

 

 Ar-Ge Laboratuvarlarımız

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezun olan hekimlerimiz "birinci basamak sağlık hizmeti" sunmaya yetkin olarak Devlet hizmeti yükümlülükleri kapsamında  Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İl Ambulans Kontrol Komuta Kontrol Merkezleri, Acil Servisleri, Özel Sağlık Kuruluşlarıı ve İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri vb. kurumlarda görev yapabilmektedir.

Bir alanda uzmanlık eğitimi almak isteyen mezunlarımız  ÖSYM tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek, kazandıkları alana göre ortalama 3 ile 5 yıl arasında süren bir "Uzmanlık Eğitimi" dönemi geçirerek "Uzman Hekim" unvanı alabilmektedir.

Mezunlarımız aynı zamanda yüksek lisans ve/ veya doktora programlarına başvurarak eğitim alma haklarına da sahiptir.

Uzmanlık ya da doktora eğitimi süresi bitiminde üniversiteler ve eğitim ve araştırma hastanelerinde "Doktor Öğretim Üyesi" olarak atanabilmekte devam eden süreçlerde  "Doçent" ve "Profesör" unvanları alarak akademisyen olabilmektedir.

 

 

...

Dr. Hakan USTA
Trabzon İl Sağlık Müdürü
1989 KTÜ Tıp Fakültesi Mezunu

Prof. Dr. Kemalettin AYDIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
İhtisas KTÜ Tıp Fakültesi

...

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ
Halk Sağlığı Genel Müdürü
1994 KTÜ Tıp Fakültesi Mezunu

 

 

 

 

 

Taban Puanı

KTÜ Tıp Fakültesi Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile 

Taban Puan

Kontenjan

0,12 Katsayı ile 

Taban Puan

Kontenjan

0,12 Katsayı ile 

Taban Puan

180

16.34

440,45

195

19.66

496,74

190

19.49

498,61

 

 

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.