mezuniyet sonrası belgeler

Eğitim Süresince Gerekli Belgeler

Uzmanlık Öğrencileri İçin Değerlendirme Formu (Uzatma Dosyası)
 
Seminer Değerlendirme Formu
 
Tez Gelişme Raporu Formu
 
Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Tamamlama Belgesi
 
Birim Eğitim Sorumlusu Kanaat Formu
 
İzin Talep Formu
 

Eğitime Başlamak İçin Gerekli Belgeler

Göreve Başlamak İçin Gerekli Evraklar (Sağlık Bakanlığı Kadrosu İçin)
 
Göreve Başlamak İçin Gerekli Evraklar (YÖK Kadrosu İçin)
 
Yabancı Uyruklular İçin Uzmanlık Eğitimine Başlama Belgeleri
 

Eğitimi Bitirmek İçin Gerekli Belgeler

Tez Değerlendirme ve Savunma Sınavı Formları
 
Uzmanlık Sınavı Tutanakları
 
Uzmanlık Tescili için Sağlık Bakanlığına Gönderilecek Evraklar
 

Uzmanlık Tescil Süreci

Üst Yazı
 
Uzmanlık Tescil Süresince Tespit Edilen Aksaklıklara İlişkin Kılavuz
 
Uzmanlık Tescil Formu Doldurma Talimatı
 
Uzmanlık Tescil Kontrol Formu