temel hekimlik uygulamaları organizasyon birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

     Melek ÜÇÜNCÜOĞLU 
      (Birim Sorumlusu)

 0462 377 55 54      

 melekucuncuoglu@ktu.edu.tr  

 

 

     Kemal DEMİRTAŞ

 0 462 377 59 15

 kdemirtas@ktu.edu.tr    

 

       Şerafettin GÜLAY
   0 462 377 59 15      

 serafettin.gulay@ktu.edu.tr

      Koral KOÇ
  0 462 377 59 15       

 koral.koc@ktu.edu.tr

 

GÖREVLER

 

Başkanın görevleri                   

 • Temel Hekimlik Uygulamaları Organizasyon Biriminin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi,
 • Programda yer alan klinik uygulamalar ve profesyonel tutuma ilişkin; yapılacağı yer, tarih, saat ve sorumlu öğretim üye veya üyelerinin belirlenmiş olan faaliyetler için uygulama alanının hazır hale getirilmesi,
 • Birimin toplantıya çağrılması ve gündeminin belirlenmesi,
 • Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde birimin işleyişi ve genel durumu hakkındaki gelişim raporunun sunulması,
 • Kurulların Tıp Eğitimi Anabilim Dalına Temel Hekimlik Uygulamalarına yönelik oluşturdukları çalışma birimlerinin isteği durumunda toplantılarına katılma ve/veya bilgilendirmesi,
 • Belirlenmiş eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan teknik, alt yapı veya personele ilişkin talebi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına raporlama, süreci takip etme ve birimi bilgilendirmesidir.

Birimin Görevleri

 • KTÜ Tıp Fakültesi Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarında yapılan klinik beceri eğitimlerinin uygulama alanlarına yönelik program takvimini yönetmek,
 • Klinik beceri eğitimleri ve sınavlarında ihtiyaç duyulan ekipmanları hazır bulundurmak,
 • Eksik veya yetersiz uygulama ve değerlendirme kılavuzlarını belirlemek ve ilgili kişi, birim ve anabilim dalına bildirmek, süreci takip etmek,
 • Temel hekimlik beceri laboratuvarında temel hekimlik uygulamaları için gerekli düzenlemeleri yaparak uygulama sürecine hazır hale getirmek,
 • THU eğitimlerine hazırlanma veya eğitim amaçlı video çekimlerini organize etmek ve yürütmek,
 • Klinik öncesi dönem için çakışan veya eksik bilgi barındıran THU eğitim faaliyetlerine ilişkin organizasyon sürecini ilgili Müfredat Geliştirme Kurulu Temel Hekimlik Uygulamaları Çalışma Birimi aracılığı ile sağlamak,
 • Klinik dönem için çakışan veya eksik bilgi barındıran THU eğitim faaliyetlerine ilişkin organizasyon sürecini ilgili Müfredat Geliştirme Kurulu Temel Hekimlik Uygulamaları Çalışma Birimi aracılığı ile sağlamak,
 • Temel hekimlik uygulamasının yapılacağı fiziki ortamın düzen ve temizliğini denetlemek, tespit ettiği aksaklıkları bağlı bulunduğu TEAD’a iletmek,
 • Temel Hekimlik Uygulamaları beceri laboratuvarında bulunan araç ve gerecin kullanılmaya hazır durumda bulunmalarını sağlamak için gereken önlemleri almak,
 • Planlanan yeni temel hekimlik uygulamaları için gerekli araç gereç ve tüketim malzemelerini belirlemek ve bağlı bulunduğu TEAD’a raporlamak,
 • THU eğitim faaliyetlerine yönelik;

-Yürütülen faaliyetlerin sayısı ve çeşidi,

-Öğrenci katılımı,

-Ertelenen veya yapılamayan uygulamaların gerekçeleri ile birlikte sunulması,

-İhtiyaç duyulan ekip/ekipman ve materyallerin tanımlanması,

-Sonraki yılın organizasyonunda THU eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik önerileri içeren raporları ders kurulu, staj/staj bloğu ve/veya dikey koridor özelinde ihtiyaç duyulan zaman diliminde Tıp Fakültesi Dekanlık Makamına sunmak,

 • Birimin tüm faaliyetlerini, toplantı raporlarını ve diğer dokümanlarını elektronik ortamda ve dosya olarak arşivlemek,