taşınır kayıt birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Yasemin KUM
      (Birim Sorumlusu)

 0462 377 54 29

 yaseminkum@ktu.edu.tr

 

     Emin ÖZTÜRK
     (Birim Sorumlusu)

  0462 377 54 29

 eminozturk@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler:

 • Anlık gelen malzeme ve sarf taleplerinin değerlendirilmesi, işleme konulması

Haftalık yapılan işler:

 • Depo malzeme temininde olan taleplerin takibinin yapılması, alım ve temin sürecinin takibi

Aylık yapılan işler:

 • Depo kontrolü ve eksikliklerin tespiti yapmak
 • 3 aylık Sarf malzeme raporlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
 • Temin edilen depo malzemelerin sarf çıkış raporlarının düzenlenmesini sağlamak,

Yıllık yapılan işler:

 • Depo sayımı yapılması
 • Fiziksel ve sistemsel malzemelerin eşitlenmesini sağlamak, depo sayım fazlalığı demirbaşın kaydının tespitini yapmak,


Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Demirbaş malzemenin zimmetini yapmak,
 • Taşınır kayıt taleplerinin değerlendirilmesi varsa depodan çıkışının yapılması,
 • Depoda eksik olan demirbaşın tespiti yapılıp rektörlükten talebinin yapılması,
 • TÜBİTAK, DOKA proje kapsamında malzeme alımı yapmak,
 • Dekan oluruyla kurum dışı fakültelere demirbaş devri yapmak,
 • Hasarı tespit edilen malzeme için arıza bildirimi yapmak,
 • Birimlerce iade edilen demirbaşı malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini saplamak,
 • Firmalardan gelen bağış adı altında demirbaş veya sarf malzemelerin kayıtlarını girmek,