kalite

KURUMSAL KALİTE YÖNETİMİ
   
  Yönetim
 
  Birim Kalite Komisyonu
 
  Birim Kalite Temsilcileri
 
  Birim Danışma Kurulu
 
  Etik Kurullar
 
 STRATEJİK PLAN VE HEDEFLER
   
  Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefler
 
  KTÜ Stratejik Plan
 
  KTÜ Strateji Belgesi
 
  KTÜ Tıp Fakültesi Faaliyet Raporu
 
  Birim İç Değerlendirme Sistemi
 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
   
  Misyon - Vizyon
   
  Değerlerimiz
   
  Kurumsal Yönetişim Prensiplerimiz
   
  Amaç ve Hedefler
 
  Kalite Politikalarımız
 
  Geri Bildirim Sistemi (Paydaş Katılımı)
 
  Süreç Yönetimi (Sürekli İyileştirme Çalışmaları)
 
  Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı
 
  Mevzuat 
 
AKREDİTASYON
   
  Akreditasyon Süreçleri   
 
  Özdeğerlendirme Çalışmaları
 
  Kurumsal Dış Değerlendirme Raporları
 
DÖKÜMANLAR
   
  Kurumsal Kalite Dökümanları
 

 

A- LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE
B- EĞİTİM VE ÖĞRETİM
C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
D- TOPLUMSAL KATKI