etik kurullar sekreterliği birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Şerafettin YILMAZ
      (Birim Sorumlusu)

  0462 377 56 67

 serafettinyilmaz@ktu.edu.tr   

 

      Turgay ŞAHİN

 0462 377 56 67

 turgaysahin@ktu.edu.tr     

YAPILAN İŞLEMLER

Günlük yapılan işler:

 • Araştırıcılar tarafından etik kurula gelen başvuru dosyalarını (Hayvan Deneyleri, Klinik Araştırmalar ve Bilimsel Araştırmalar) kontrol etmek, kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Etik kuruldan geçen dosyaların incelenmesi için belirlenen raportörlere dosyaları göndermek,
 • Etik kuruldan geçen dosyaların etik kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak,
 • Etik Kurul başkanları tarafından belirlenen toplantı tarihlerini ve davet yazılarını üyelere gönderilmesini sağlamak,
 • Onay belgeleri veya düzeltmeleri araştırmacılara bildirmek,
 • Onay alan araştırmalar, bildirim raporları, onay belgelerini dosyalayıp arşivlenmesini sağlamak,

Haftalık yapılan işler:

 • Etik kurul toplantılarının haftalık olağan toplantılarının düzenlenmesini sağlamak,

Aylık yapılan İşler:

 • Klinik Araştırmalar etik kurulu tarafından onaylanan belgelerin Sağlık Bakanlığı İlaç ve tıbbi cihaz kurumu genel müdürlüğüne bildirimini yapmak,

Yıllık yapılan işler:

 • Sağlık bakanlığı tarafından 2 yılda bir etik kurul üyelerine gizlilik sözleşmesi imzalatılmasını sağlamak,
 • Klinik Araştırmalar Kurulu faaliyet raporunun hazırlanması,

Düzensiz gerektikçe yapılan işler:

 • Geriye dönük etik kuruldan istenilen dosyaları araştırıcılara sunulmasını sağlamak,