bilgi işlem birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Serkan KALAYCI
      (Birim Sorumlusu)

  0462 377 58 56

 serkankalayci@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük, haftalık yapılan işler:

 • Dekanlık bünyesinde bulunan sunucuların bakımı, yedeklenmesi, sıkıntı durumlarında kurtarılması ve çalışır hale getirilmesini sağlamak.
 • Dekanlıkta bulunan diğer makine teçhizatlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile iletişime geçmek,
 • TIP BYS MEDU programı altyapısının takibini yapmak,
 • Web sayfası yönetimini yapmak,
 • Sunucu odasının havalandırılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 • Kamera odasının kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlamak,

Aylık, yıllık yapılan işler:

 • Aylık derslerin ve performans kayıtların dijital ortamda saklanmasını sağlamak, kaydının alınıp kontrolünü sağlayıp doğrulamasını yapmak,
 • Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün sağlamak,
 • F1 ve F2 formlarının kontrolünü sağlamak,

Düzensiz gerektikçe yapılan işler:

 • Dekanlık, akademik, idari personel ve öğrenci kartlarını hazırlamak, kapı geçişlerini ve yemekhane hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dekanlık birimlerinde bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon vb. ihtiyaç duyulan cihazların tespit edilerek temininin sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Bilgisayarlara işletim sistemi ve MS Office programları kurmak,
 • Bilgisayar ve diğer teçhizatların donanımsal arızaların tespit edilerek çalışır hale gelmesini sağlamak.