mezuniyet öncesi kurul sekreterliği birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Figen YAVUZ KELEŞ
      (Birim Sorumlusu)

  0462 377 54 03 - 58 53

 figenkeles@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler:

  • İlgili dönemi gelen kurul ve komisyonların günlük işlerinin görüşülmesini ve takibini sağlamak,
  • Kurul ve komisyonlarda raportörlük yapmak,
  • Akademik personelden gelen anlık telefonlarının cevaplandırılması,

Haftalık yapılan işler:

  • Kurul ve komisyonların istatistiğini tutmak,

Aylık yapılan işler:

  • MEDU sistemi üzerinden toplantı kararlarının yazılmasını sağlamak,
  • Kurul ve komisyonların işleyiş planına göre aylık toplantılarını, yer zaman yazışmalarını yapıp toplantı tutanaklarını tutmak,
  • Kurul ve komisyonların ön yazılarını yazmak, eğitim komisyonuna karar yazılarını göndermek,

Yıllık yapılan işler:

  • Kurul ve komisyonların yıllık programını takip etmek,
  • Gerekiyorsa istatistik raporları tutmak,