mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi

Zorunlu Eğitimler

Uyum Eğitimi
 
Gelişim Programı
 
TUK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatları
 
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)Eğitimi
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi
 
Eğitim Videoları

İş Akış Şemaları

Uzmanlık Eğitimi İş Akış Şeması
 
Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
 
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı ve Eğitiminin Tamamlanması İş Akış Şeması