dekanlık sekreterliği birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

     İlkay KOCAMAN
     (Birim Sorumlusu)

  0462 377 54 04 - 54 05

 ilkaykocaman@ktu.edu.tr

 

 

YAPILAN İŞLEMLER

Günlük yapılan işler:

 • Dekanın ve Dekan Yardımcılarının günlük program takibini yapmak,
 • Kurum İçi ve Kurum Dışı telefon bağlantılarını sağlamak,
 • Dekan tarafından istenilen birimlerin ve öğrenci toplantılarının organizasyonlarını yapmak,
 • Kurum içi büroların telefon görüşmelerinin bağlantılarını sağlamak,
 • Fiziki olarak gönderilmesi gereken belgelerin posta kayıtlarını hazırlayıp gönderimini sağlamak,

Haftalık yapılan işler:

 • Kurul ve Komisyon toplantılarını dekana hatırlatmak, organizasyonlarını sağlamak,
 • KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakfı Sekreterliğini yürütmek,
 • Dekanlık için diğer talepleri karşılamak,

Aylık yapılan işler:

 • Yardım Vakfından burs alan öğrencilerin listesini tutmak,
 • Yardım Vakfından burs alan öğrencilerin burs ücretlerini kasa defterine kayıt etmek,
 • Dekanlık organizasyonlarını düzenlemek ve takip etmek,
 • Gece güvenliği personelinin mesai girişini yapmak,
 • Dekan ve Dekan yardımcılarının sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,

Yıllık yapılan işler:

 • Mezuniyet töreni ile ilgili planlamalara yardım etmek,
 • Ders programlarının çıktılarının onaylanıp mühürlenmesini(Aslı Gibi) yapmak,
 • Vakıf kasasını yılsonu muhasebeciye hesapları eşitlemek,
 • Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yazışmalar ve yıllık dokümanları hazırlayıp sunmak,

Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Teknik Malzemelerin arıza bildirimlerini yapmak,
 • Fakülte sekreterliğine ait belgelerin mühür ve kaşelenmesine yardımcı olmak,
 • Dekanlığa gelen Faks ve yazıların birimlere yönlendirilmesini sağlamak,
 • Dekanlık birimlerinin otomasyonluk işlerinin organizasyonunu yapmak,
 • Fakülte adına kurum dışı görüşmeleri yapmak,