tahakkuk birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Sezgin TAŞ
      (Birim Sorumlusu)

 0462 377 54 16

tipfak@ktu.edu.tr

 

      Enis Burak REİS

 0462 377 54 16

enisreis@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler:

 • MYS (Mali Yönetim Sistemi) üzerinden ödemesi yapılacak işlemlerin Strateji Geliştirme Dairesine iletilmesi ve ödemelerin yapılması,
 • Öğrenci maaşlarının bordrolarının hazırlanması,
 • Akademik personelin isteği üzerine bireysel kredi bordrosu hazırlayıp vermek,
 • EBYS' den gelen rapor, görevlendirme, izin belgelerinin çıktılarını alıp ödemelerinin yapılıp sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Fiziki olarak gönderilmesi gereken bordroların posta kayıtlarını hazırlayıp gönderimini sağlamak,

Haftalık yapılan işler:

 • Göreve yeni başlayan akademik ve idari personelin yolluk yevmiyelerinin yapılması,
 • Döner Sermaye konuşmacı ücretlerinin bordrolarının hazırlanarak ödenmesini sağlamak,

Aylık yapılan işler:

 • Telefon faturalarının ödemeleri,
 • 5510 Radyoloji bölümü akademik personelin ve idari çalışanlarının fiili hizmet ödemelerinin kontrol edilip ödemelerinin yapılması,
 •  Maaş Ödemelerinin yapılması,
 • Akademik ve öğrenci maaşlarının sisteme yüklenerek (TDO Dosyası) bankaya gönderilmesi sağlamak,
 • Eğitim Koordinatörlüğünden öğrenci sayılarının istenmesi, kontrol edilmesi,
 • F1 formlarının toplanması, F2 formu ile karşılaştırılması KBS(kamu bilişim sistemi) sistemine ders sayılarının yüklenerek bordroların hazırlanması,
 • Öğrenci maaşlarından Muhtasar beyannamesi kesintilerin yapılması,
 •  Döner Sermayeye hazine payı, maaş aktarımı, BAP payı aktarımının yapılması,
 • Akademik ve idari personel maaşlarından SGK primlerinin hesaplanarak emekli sandığına aktarımın sağlanması,
 • Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin maaş bordrolarının hazırlanması ve ödemelerinin yapılması,
 • Sendika üyesi olan personelin gerekli giriş ve kesinti işlemlerinin yapılması,
 • Lojman kira kesinti ödemelerinin yapılması,
 • Lojmandan çıkış varsa çıkışların yapılması varsa, icra kesintilerin yapılması,

Yıllık yapılan işler:

 • Emekli olan personelin emekli ikramiyelerini, makam, temsil ve görev tazminatlarını tahakkuk ettirmek ve emekli sandığına aktarmak,
 • Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesi ve saklanmasını sağlamak,
 • Döner sermaye ve özel bütçe işlemlerinin sonlandırılması(yılsonu kapatılması)
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereğince akademik personelin fiili hizmet ödemelerini yapmak,
 • 6. sınıf öğrencilerin SGK primi giriş ve çıkışlarının yapılması, 

Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Bütçe tekliflerinin hazırlanması yardımcı olmak,
 • Ayrıntılı Finans Raporunun hazırlamak,
 • Göreve yeni başlayan personelin promosyon, bireysel emeklilik işlemlerinin kaydının yapılması,
 •  İstifa ve ücretsiz izin gibi durumlarda, maaş borçlandırılması varsa borçlandırma yapılıp emekli sandığına bildirilmesi,