öğrenci kabul edilen araştırmalar

Öğrencilerimiz dahil olmak istedikleri bilimsel araştırmanın sorumlu öğretim üyesi ile iletişime geçebilirler.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONUSU      

 

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ / E-POSTA ADRESİ

 

ÖĞRENCİ KONTENJANI

 

KONTENJAN DOLULUK DURUMU

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Yöntemleri ile
Yeni BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin
Geliştirilmesi

Doç. Dr. Gizem TATAR YILMAZ 
gizemtatar@ktu.edu.tr

2 Dolu
Protein Kinaz İnhibitörlerinin Kronik Myeloid Lösemide yeniden konumlandırılması Prof Dr Özlen BALTA
ozlenbalta@ktu.edu.tr
ozlenbalta@hotmail.com
1 Dolu
Demir Eksikliği Anemili Hastalarda Gastrointestinal Kanser Gelişimi için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Nergiz ERKUT
drnusta@hotmail.com

2 Dolu

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde kişilerarası ihtiyaçlar, depresyon ve intihar düşüncesi

Interpersonal needs, depression and suicidal ideation in medical students

Dr. Öğr. Üyesi Aykut KARAHAN
Psikiyatri AD.
           aykutkarahan@ktu.edu.tr          

2 Boş