yazı işleri birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Hatice AYDEMİR
      (Birim Sorumlusu)

  0462 377 54 08

 hayde@ktu.edu.tr

 

    Canan AYAZOĞLU

  0462 377 54 08

 cananayazoglu@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler:

 • EBYS' den gelen resmi yazıların değerlendirilmesi, işlem için havalesini yapmak, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Fiziki olarak gönderilmesi gereken belgelerin posta kayıtlarını hazırlayıp gönderimini sağlamak,
 • Fiziki olarak gelen yazıları gelen evraka kaydını ve havalesinin yapılması ve sonuçlandırılması,
 • CİMER, Hastane Hasta Hakları Biriminin ve şahıslar tarafından yapılan şikâyetlerin olumlu olumsuz cevaplanmasını sağlayıp sonuçlandırmak,

Haftalık yapılan işler:

 • FYK/FK/HYK’ ya girecek belgeleri toparlayıp, gündem listesini oluşturup yönetime sunumunu sağlamak,
 • FYK/HYK’ dan çıkacak gündem ve kararların sonuçlarını resmi yazıya döküp ilgili birimlere ön yazı ile gönderilip sonuçlandırılmasını takip etmek,
 • Üniversitenin istediği bilirkişilerin listelerinin tutulmasını sağlamak,

Aylık yapılan işler:

 • Anabilim Dalları Akademik Kurul kararlarının kayıt ve dosyalanmasının yapılması,
 • Anabilim Dalları Akademik Kurula giren evrakların değerlendirilerek kurula gireceklerin toparlanması,
 • Anabilim Dalları Akademik Kurul kararının sonuçlandırılması,
 • Disiplin soruşturmalarının, Fezleke, Ceza, Ön İnceleme, İnceleme dosyalarına soruşturmacı kâtip yazılarının yazılıp sonuçlandırılmasının sağlanması,

Yıllık yapılan işler:

 • Sendika yazışmalarının yapılması
 • Firmalardan gelen bağış yazılarının yazılması


Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Kurum dışı ve kurum içinden gelen staj, amfi isteği vb. öğrenci dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplandırılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Dönem bir öğrencilerinin uyum programlarının hazırlanmasının sağlanması,