aktif öğrenme merkezi

Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav Merkezi (NYKS)

Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yer alan girişimsel ve girişimsel olmayan temel hekimlik uygulamaları ve profesyonel tutuma ilişkin, gerektiğinde standardize hastaların da kullanımı ile, yapılandırılmış klinik sınavların gerçekleştirilmesine imkân sağlayan merkezdir.

Hekimlik Beceri Uygulama Laboratuvarı

Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yer alan girişimsel ve girişimsel olmayan klinik becerilere yönelik eğitimleri sunmaya imkân tanıyan laboratuvarımızdır. Bu laboratuvar da maketler (task-trainerlar) yardımıyla uygulama ve kılavuzlar eşliğinde değerlendirilmeyi kapsayan beceri eğitimleri verilmektedir.

Küçük Grup Çalışmaları

Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yer alan ortalama 40-60 kişilik öğrenci grubuna, 8-10 kişilik alt öğrenci grupları ile etkileşimli ve öğrenci merkezli eğitim faaliyetlerine imkân sağlayan sınıflardır.