mezuniyet sonrası eğitim komisyonu birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

      Nesrin MALKOÇ
      (Birim Sorumlusu)

 0462 377 54 96

nmalkoc@ktu.edu.tr 

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler:

 • TUS Sınavı ile başlayan her asistana, kuruma başlamak için geldiğinde eğitim süreleri boyunca yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirmek,
 • Tıp fakültemiz Uzmanlık Eğitimi Sayfasını ve EBYS yazılımı hk. Bilgilendirme yapmak,
 • Yeni başlayan öğretim üyelerine tanımlanan derslerin, devam eden programla uyumlu olup olmadığı kontrol ettikten sonra yazı işlerine göndermek,
 • Doçentlik dosyasında kullanılmak üzere, istenen uzmanlık derslerinin çıktısını vermek.
 • MEDU da zoom üzerinden uzmanlık öğrencilerine verilecekse derslerin toplantı linklerini alıp eğitimi hazırlamak,
 • Dekanlık tarafından verilecek uzmanlık öğrencilerinin ilk başlangıç uyum eğitimi ve 1., 2. ve 3. yıl hazırlanan eğitimler için liste oluşturmak,
 • Eğitim veren idari personel ve öğretim üyelerinden randevu alarak eğitim tarihini oluşturmak,
 • Yerini belirledikten sonra ilgili anabilim dalı başkanlıklarına ve uzmanlık öğrencilerine EBYS üzerinden duyurmak,
 • Günlük gelen yazıları cevaplandırmak.

Aylık yapılan işler:

 • Uzmanlık öğrencilerinin uyum eğitimi ve yıl içerisinde alacakları eğitimlerin düzenlenmesi,
 • MEDU uzmanlık öğrenci derslerinin girişleri,
 • MSEK toplantılarını düzenlemek, raportörlük yapmak kararlarını yazıp ilgi birimlere duyurmak.

Yıllık yapılan işler:

 • Uyum eğitimini yeni gelen asistanların almasını sağlamak,
 • Asistanların eğitim yılları içinde almaları gereken eğitimleri hazırlamak düzenini kurmak, takibini yapmak ilgili belgeleri saklamak,
 • MSEK toplantılarını duyurusunu yapmak toplantı esnasında raportörlük yapmak MSEK başkanının önerileri ile kararı yazmak ve ilgili yerlere iletmek.