bölüm sekreterliği birimi

 

İDARİ PERSONEL

     Neşe IŞKIN
     (Dahili Tıp Bilimleri 
Birim Sorumlusu)

  0462 377 55 71

 niskin@ktu.edu.tr  

     Şennur KARAGÜZEL

    (Temel Tıp ve Cerrahi Tıp Bilimleri Birim Sorumlusu)

 0462 377 56 02

 sennur.karaguzel@ktu.edu.tr    

YAPILAN İŞLEMLER

Günlük yapılan işler:

 • EBYS üzerinden gelen akademik personelin tüm izin, rapor ve kongre vb. ile ilgili yazıları yazmak, kaydetmek, onaylatmak ve arşivlemek,
 • Bölüm başkanlıklarının idari işleri yürütmek,
 • Rotasyon talep yazışmalarını yapmak,
 • Araştırma görevlilerinin süre uzatım yazılarını yazmak,
 • Akademik yıllık izin talep formlarının alınması ve taleplerin karşılanmasını sağlamak,
 • Başka kuruma gidenlerin yazıları yazmak ve dekanlığa sunmak,

Haftalık yapılan işler:

 • Uzmanlık sınavına girecek olan uzmanlık öğrencilerinin evraklarını teslim almak, kontrol ve onaydan sonra Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak,

Aylık yapılan işler:

 • Öğretim üyelerinin F1 formlarını teslim alarak Bölüm Başkanı ve Dekana imzaya sunmak, gereği için tahakkuk birimine teslim etmek,

Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Tez danışmanı yazılarının yazılması ve dosyalanmasını sağlamak,
 • Uzmanlık sınavına girenlerin yazılarını yazı işleri birimine sunmak,
 • Göreve başlama yazılarını yazmak,
 • Araştırma görevlilerinin süre uzatım dosyalarını teslim almak, onaylatmak ve dekanlık birimine gönderimini sağlamak,