özlük işleri birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

  Nurten PARLAK
   (Birim Sorumlusu)

 0462 377 54 06

 nparlak@ktu.edu.tr     

 

Nizamettin Zeki TEKİN

 0462 377 53 45

 nztekin@ktu.edu.tr     

     

Sibel ALPYAĞIL

 0462 377 54 06

 sibelalpyagil@ktu.edu.tr        

YAPILAN İŞLEMLER

 

 

Günlük yapılan işler:

 • EBYS 'den gelen rapor, görevlendirme yazılarının değerlendirilmesi, işlem için havalesini yapmak, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını takip etmek.

Haftalık yapılan işler:

 • Uzmanlık sınavına girenlerin takibini yapıp 15 gün içinde sağlık bakanlığına ve ulusal tez merkezi sistemine kayıt edilip edilmediğinin takibini yapılması,

Aylık yapılan işler:

 • Dr. Öğr. Üyelerinin görev süresi uzatımı için jüri belgelerinin belirlenmesi için ABD başkanlıklarından görüş isteyip dosyalarının hazırlanması ve sonuçlandırılmasının takibi
 • Fakülte Yönetim Kurulu/hastane Yürütme Kuruluna girecek evrakların belirlenmesi ve takibinin yapılması,
 • Personel takip sistemi üzerinden görev sürelerinin takibinin yapılması,
 • MEDU sistemi üzerinden asistanların listesini çıkartıp 3 aylık bilgileri alınıp süre uzatma yazılarının ABD Başkanlıklarına gönderip dosyalarının hazırladıktan sonra Dekanlığa sunmak,
 • Sürekli işçi puantajlarını hazırlayıp rektörlük makamına gönderilmesini sağlamak,
 • Dış paydaş, ilaç firmalardan gelen öğretim üyesi konuşmacı honararyum sözleşmelerinin yazılarının yazılması

Yıllık yapılan işler:

 • Yılda 2 kez (6 ayda bir) TUS sınavı kontenjanlarının Anabilim Dalı Başkanlıklarından istenmesi,
 • Anabilim Dalından gelen TUS asistan sayısı taleplerinin, dekanlık onayından geçtikten sonra YÖK’e iletilmek üzere Rektörlüğe gönderilmesi.
 • TUS sınavı sonrası anabilim dallarına yerleştirilen asistan sayıları kontrol edilmesi,
 • ÖSYM tarafından yapılan sınavda yerleştirilen asistanların 10 iş günü içerisinde başvurularını almak, 10 içerisinde başvuru yapmayan kontenjan sayıları rektörlüğe göndermek,

Düzensiz gerektikçe yapılan işler(günlük periyodik yaptığınız işler dışında karşılaştığınız ya da yapmanız istenilen diğer işler)

 • Göreve başlama yazılarının takibi yapılarak yazılarının yazılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • İş kazaları için SGK sayfasından yapılan bildirimlerin girişinin yapılması ve takibinin sağlanması,
 • Araştırma Görevlilerinin Tezlerinin Ulusal Tez Takip sistemine CD’lerinin yüklenmesi
 • Göreve yeni başlayan personelin Ekip sağlık takip sistemi üzerinden bilgi girişlerinin yapılması,