eğitim koordinatörlüğü birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

     Filiz DEMİRCİOĞLU 
      (Birim Sorumlusu)

 0462 377 54 03 - 58 53       

 filizyilmaz@ktu.edu.tr  

 

 

     Handan ATA

 0462 377 54 03 - 58 53 

 handanata@ktu.edu.tr    

 

       Gürkan BEKTAŞOĞLU
  0462 377 54 03 - 58 53       

 gurkan.bektasoglu@ktu.edu.tr

 

       İlhan EROL
  0462 377 54 03 - 58 53       

 ilhan.erol@ktu.edu.tr

 

       Kenan BAL
  0462 377 54 03 - 58 53       

 kenanbal@ktu.edu.tr

       Feyza Nur BARUT
  0462 377 54 03 - 58 53       

 feyzanurbarut@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

 

Günlük yapılan işler;

 • Eğitim komisyonundan, dönem koordinatörlüğüne gelen yazıları takip edip cevaplandırılmasını sağlamak,
 • Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının TIP BYS MEDU sistemi üzerinden kontrolünü yapmak,
 • Mazereti olan öğretim üyelerinin onaylı değişikliklerinin yapılmasını sağlamak,
 • Öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soru ve isteklerin cevaplandırılmasını sağlamak,
 • Ders kurulu/staj blokları ders programlarını ilgili öğretim üyelerine göndermek ve ders program akışlarını sağlamak,  
 • Ders programlarının TIP BYS MEDU sisteminden kontrolünü yapmak,

 

Aylık yapılan işler;

Sınav sorularının hazırlanması:

 • İlk 3 dönem için kurulda ders anlatan öğretim üyelerine düşen soru sayılarını hesaplamak ve öğretim üyelerine soru isteği göndermek, TIP BYS MEDU’ya eklenen soruları almak,
 • Alınan sorular 2 grup (A ve B) olarak çoğaltmak, salonlara göre ayrımını yapmak,
 • Dönem koordinatörleri tarafından hazırlanan sınavda görevli olacak öğretim üyesi ve asistan listelerini dekanlığa göndermek,
 • Sınavda görevli olacak öğretim üyelerinin ayarlanması ve görevlendirilmesini yapmak, 
 • Sınav bitimi cevapları panoda ilan etmek,
 • Sınav sonrası itiraz süresini başlatmak, değerlendirmek için sınav komisyonuna sunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Öğrenci kurul soru/akademisyen anketlerinin TIP BYS MEDU’da açılması, anketlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kurul/staj değerlendirme toplantılarının yapılmasını sağlamak ve Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilmek,
 • Kültür derslerinin sınavlarını yapmak ve sınav evraklarını ilgili bölüme göndermek,
 • İlk 3 sınıf için yabancı dil dersi sınav sorularının çoğaltılması,
 • Yabancı dil dersine girecek öğretim üyelerinin ayarlanması ve sınavlarının yapımı, okunması ve sınav evraklarının ilgililere teslimi,
 • Seçmeli Ders/seçmeli staj seçim tarihlerinin ilanı, seçilen derslere öğrencilerin kaydı ve ilanının yapılması sağlamak,

 

Seçmeli dersler:

 • İlk üç dönemde seçmeli dersler; ders şeklinde  (seçmeli ders seçim haftasında 4 hafta ders 5. hafta sınav olacak şekilde) yapmak,
 • 4-5. sınıfta yılda 4 defa ders seçimi yapılmasını sağlamak, 4 grup oluşturularak derslerin verilmesini organize etmek,
 • 4-5 staj oluşturulup akademik takvime göre rotasyon oluşturmak ve seçmeli stajın yapılmasını sağlamak.,
 • Staj sorularını Anabilim dalı başkanlığından alınması ve ilgili staj bloğu sınavını hazırlamak, ,
 • 4 ve 5. sınıf gecikmeli sınıfların notları tutmak, üst sınıfa geçen öğrencinin notları, geçtiği dönem koordinatörlüğüne ve eğitim komisyonu başkanlığına iletmek,

6.Sınıf:

 • Her dönem başında Dönem-6 öğrencilerinin iş güvenliği eğitimi almasını sağlamak ve uyum programlarını hazırlamak,
 • Dönem-6’ya geçmeye hak kazanan öğrencilerin staj guruplarını oluşturmak,  
 • Gruplara ayrılan öğrencilerin yeterliliklerini (staj karnesi) hazırlanması ve Anabilim dallarına iletilmesi,
 • Staj bitiminde Anabilim dallarından gelen staj karnelerini kontrol etmek ve ilgili dosyalara yerleştirmek,
 • Gecikmeli öğrencilerin staj takibi yapmak, mezuniyet işlemlerinin yapılması için Eğitim Komisyonuna iletmek,  
 • Farklı fakültelerde staj alma isteği olan öğrencilerin dilekçelerini incelemek, gitmek istedikleri fakültenin uygunluğunu kontrol etmek ve Eğitim Komisyonuna sunmak,  
 • Yılsonunda tüm stajlarını başarıyla tamamlayan ana gurup öğrencilerinin yeterliliklerini kontrol etmek, varsa eksiklerini gidermek ve mezuniyet işlemlerinin yapılması için Eğitim Komisyonuna yazı yazmak,
 • Her ayın başında 6.sınıf intörn doktor olan öğrencilerin maaş listesini Tahakkuk bürosuna iletilmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,
 • Her yılsonunda gelecek yıl için Doğum Hastanesi stajı alacak öğrencilerin listesini İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,

 

Yıllık Yapılan İşler;

 • Bir sonraki eğitim–öğretim yılı akademik takvimlerini hazırlamak,
 • Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon programının hazırlanması sağlamak,
 • Her yılbaşında öğrencilerin iş güvenliği ve uyum programlarının yapılması,
 • Öğrencilerin notların TIP BYS MEDU sistemine girişini yapmak,
 • Bir sonraki yılın eğitim programı hazırlıklarının yapılması,
 • Tüm ders/stajlarından başarılı olan öğrenciler bir üst döneme başlatılması,
 • Öğrenci temsilciliği seçimlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Dönem 1-2 ve dönem-3’te her eğitim-öğretim yılı başında yapılan görevlendirme (sınav görevlendirmeleri, sınav komisyonu görevlendirmeleri, PDÖ görevlendirmeleri, derleme, makale görevlendirmeleri, sağlık bilimleri sınav görevlendirmeleri, tıbbi beceri vs.) çizelgelerinin dekanlık makamına sunulması

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Sekreterliği:

 • Özel öğrenci statüsü ile farklı fakültelerde staj almak isteyen öğrencilerin görüş bildirmek suretiyle yazılarını yazmak ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,
 • Farklı fakültelerde staj almak isteyen öğrencilerin evraklarını görüş bildirerek Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,
 • Farklı fakültelerden staj almak üzere veya özel öğrenci statüsü ile fakültemize gelen öğrencilerin staj belgelerini takip etmek, staj bitiminde kendi fakültesine gönderilmek üzere Dekanlık Makamına iletmek,
 • Yatay geçiş listelerinin oluşturulmasını sağlamak ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,
 • Yatay geçiş hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerin not intibaklarını yapmak ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına göndermek,
 • Mazereti nedeni ile sınavlarına giremeyen, uygulama ve teorik derslere devam edemeyen öğrencilerin dilekçelerini kabul etmek ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına göndermek, Fakülte Yönetim Kurul kararını ilgili birimlere iletmek,
 • Öğrenci Temsilcileri ile her ayın ilk Perşembe günü toplantı yapmak,
 • Mezuniyet törenlerinin hazırlanması, organizasyonu ve yazışmalarını yapmak,
 • Ders muafiyet isteğinde bulunan öğrencilerin dilekçelerini almak ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek,
 • Dekanlıktan gelen tüm yazıları kontrol etmek, cevap verilmesi gerekenleri cevaplandırmak, duyurulması gereken yazıları ilgili birim ve kişilere duyurmak,
 • Eğitim komisyonu toplantılarını organize etmek, toplantı sonunda tutanaklarını yazmak,

 

Mezuniyet Öncesi;

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Müfredat Geliştirme Kurulu

Program Değerlendirme Kurulu Sekreterliği olarak;

 • İlgili dönemi gelen kurul ve komisyonların günlük işlerinin görüşülmesini ve takibini sağlamak,
 • Kurul ve komisyonlarda raportörlük yapmak,
 • Kurul ve komisyonların istatistiğini tutmak,
 • TIP BYS MEDU sistemi üzerinden toplantı kararlarının yazılmasını sağlamak,
 • Kurul ve komisyonların işleyiş planına göre aylık toplantılarını, yer zaman yazışmalarını yapıp toplantı tutanaklarını tutmak,
 • Kurul ve komisyonların ön yazılarını yazmak, eğitim komisyonuna karar yazılarını göndermek,
 • Kurul ve komisyonların yıllık programını takip etmek,
 • Gerekiyorsa istatistik raporları tutmak,

 

Düzensiz gerektikçe yapılan işler (günlük periyodik yapılan işler dışında karşılaşılan yapılması gereken işler)

 • BYS sistemindeki öğrencilerle ilgili problemlerinin çözülmesini sağlamak,
 • Öğrenci kimlik kartı, yıllık bandrollerin dağıtımını yapmak,
 • Öğrenci işleri daire başkanlığı ile ilgili muhtelif sorunlarla ilgili öğrencilere yardımcı olmak,