akredite birimler

BÖLÜM ADI AKREDİTE EDEN VEYA BELGELENDİREN KURULUŞ İLK AKREDİTASYON/BELGELENDİRME TARİHİ MEVCUT AKREDİTASYON VEYA BELGELENDİRME DURUMU
Başlangıç Bitiş

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(TEPDAD)

2013 2013 2025

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu

2019 2019 2024

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi ve Yeterlilik Kurulu

2022 2022 2027

Radyoloji Anabilim Dalı 

Türk Radyoloji Yeterlilik Kurulu

2022 2022 2027

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji Dernekleri Federasyonu

2022 2022 2026

İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, Uluslararası ATLS Kursları 

American College Of Surgeons  

2022 2022 2023

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu

2022 2022 2027