dekanın mesajı

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz, Saygıdeğer Veliler,

Elli yıla yaklaşan bir geçmişe sahip olan Fakültemiz, güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla, zorlu sınavları aşarak Tıp Fakültesinde eğitim görmeye hak kazanan başarılı öğrencileriyle, gece gündüz demeden, özveriyle hizmet veren çalışanlarıyla, bizleri ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında temsil eden ve her zaman birer parçamız olarak kalacak olan mezunlarıyla, emekli olan ya da çeşitli nedenlerle aramızdan ayrılan öğretim üyeleri ve çalışanlarıyla büyük ve köklü bir ailedir.

En önde gelen görev ve sorumluluğumuz, hekimlik mesleğinin gerektirdiği tüm uygulamalarda yetkin, etik ilkelere bağlı, iletişim becerileri güçlü, ekip çalışması yapabilen, bilimsel ve analitik düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmış hekimler yetiştirmektir.

Fakültemiz bugüne kadar yaklaşık 5000 hekim ve 1500 uzmanlık öğrencisi mezun etmiştir.

Günümüzde tıp eğitiminin kabul gören kalite göstergesi akreditasyondur. İlk akreditasyon belgesini 2013 yılında almaya hak kazanan mezuniyet öncesi tıp eğitimimiz, Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2025 yılına kadar yeniden akredite edilmiştir. Akredite olma yolunda bizlere her türlü desteği veren tüm iç ve dış paydaşlarımıza minnettarlığımızı özellikle belirtmek isterim.

Fakültemiz, Farabi Hastanesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, MEDSİM İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, Aktif Öğrenme Merkezi, amfileri, derslikleri, laboratuvarları, öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış çalışma salonları ve elektronik eğitim yönetim sistemi ile eğitim öğrenim altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir.

Ulusal ve uluslararası iş birliği protokolleri ile öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize farklı eğitim ve araştırma altyapı ve olanakları da sunulmaktadır.

Son yıllarda en önemli odağımız öğrenen merkezli, multidisipliner eğitim aktivitelerimizi ve seçmeli programlarımızı artırmak, temel hekimlik uygulamalarımızda öğrencilerimizi yetkin hale getirmek, mesleki etik, bilimsel araştırma, iletişim ve davranış dikey koridorları ile bu alanlarda öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmak ve öğrencilerimizi erken dönemlerde klinik alanlar ile tanıştırmak olmuştur. Bu konulardaki çabalarımız devam etmektedir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif ve başarılı olmaları önceliklerimiz arasındadır. Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan dokuz adet öğrenci kulübümüz, onların bu alanlarda gelişimlerine ve Fakültemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlamaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitimde olduğu gibi, mezuniyet sonrası eğitimde de kalitenin artırılması ve akreditasyon kriterlerinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu doğrultuda, ilgili yeterlilik kurulları tarafından değerlendirilerek akredite olmaya hak kazanan uzmanlık alanlarımızın sayısını artırmak amacıyla da önemli adımlar atılmıştır. Uzmanlık Eğitimi Takip Sisteminin(UETS) etkin kullanımı, asistan uyum eğitimi ve gelişim programları ile ilgili Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonumuzun çalışmaları devam etmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi bölgemizin en büyük ve referans sağlık kuruluşudur.  Yaşadığımız zorlu pandemi sürecini en iyi şekilde yürüterek organizasyon ve sağlık hizmeti sunma gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Hastanemiz gelişen ve yenilenen cihaz parkı ve hizmetleri ile halkımıza önemli hizmetler vermeye devam etmektedir.

Fakültemizin en önemli amaçlarından biri de bilime katkı sağlamaktır. Yakın zamanda hayata geçirilen Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Kurulu çalışmaları ile bilimsel faaliyetlerimizin nitelik ve nicelik bakımından daha da artırılması hedeflenmektedir.

Fakültemiz tüm çalışmalarını şeffaflık ve sosyal hesap verebilirlik çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda kalite ve iç kontrol standartlarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, özdeğerlendirme raporlarımız ve tüm aktivitelerimiz web sitemiz aracılığı ile sizlere sunulmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada lider bir Tıp Fakültesi olma yolunda sürekli yenilenme ve gelişim çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Fakültemizin bu günlere ulaşmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize ve göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her daim desteğini hissettiğimiz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’ya teşekkürü borç bilirim.

 

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan