klinik araştırma başvurusunda istenilen belgeler (türkçe)

ŞİRKETLER İLE KARŞILIKLI OLARAK İLK DEFA İMZALANACAK OLAN KLİNİK ARAŞTIRMA SÖZLEŞMELERİ İÇİN YÜRÜTÜLECEK PROSEDÜRLER

DEKANLIĞA TESLİM DİLECEK BELGELER

  • Şirket yetkilisi tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığa hitaben yazılan ön yazı.

  • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimliği onaylı bütçe formu.

  • Çalışma ile ilgili Sağlık Bakanlığı onay yazısı.

  • İlgili çalışmanın etik kurul kararı.

  • Çalışma ile ilgili Fakültemiz Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu kabul yazısı.

  • Şirket yetkilisi ve sorumlu araştırmacı tarafından imzalı sözleşmeler (Şirketin belirlediği sayı kadar çoğaltılabilir, bir adet asıl Dekanlığımızda kalacak diğerleri iade edilecektir.)

  • Klinik Araştırma Başlatma-Başvuru Ücreti (Startup fee) ve destek ücreti ödeme dekontu. ( Yıllık 25000 TL )*

* Klinik Araştırma Sözleşmesinde belirtilen "çalışmanın süresi X 25000 TL" ücretin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılarak dekontun başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 1640 sayılı kararı.

* Fakültemiz Yönetim Kurulunun 2022-42/11 sayılı kararı uyarınca, Fakültemiz Klinik Araştırmalar Merkezi bünyesinde yürütülen, klinik araştırma sözleşmeleri kapsamında, ilgili firma, şirket vb. tarafından yapılması gereken araştırmacı ödemelerinin, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi üzerinden yapılmasına ve yapılan sözleşmelere bu esasın eklenmesine karar verildiğinden, sözleşmelerde bu hususa yer verilmesi gerekmektedir.

* Sözleşmelerde, Tetkik-Hizmet Bedeli Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin 3 (üç) katı olarak belirlenecektir. 

 

ÖDEMELERİN YAPILACAĞI HESAP NUMARALARI: (English Bank Account Number)

Tetkik - Hizmet Bedeli İçin :

Banka              : Ziraat Bankası KTÜ Şubesi

Hesap adı        : KTÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Hesap ıban no : TR 78 0001 0012 2511 8251 4450 03

Vergi Dairesi   : Karadeniz VD.

Vergi No          : 4840036603

Açıklama        : Ödeme dekontuna açıklama olarak sözleşme protokol no ve klinik araştırma tetkik bedeli açıklaması yazılması gerekmektedir.

Araştırmacı Ödemesi İçin:

Banka              : Ziraat Bankası KTÜ Şubesi

Hesap adı        : KTÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Hesap ıban no : TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10

Vergi Dairesi    : Karadeniz VD.

Vergi No           : 4840036603

Açıklama         : Ödeme dekontuna açıklama olarak sözleşme protokol no ve araştırmacının isminin yazılması gerekmektedir.

Klinik Araştırma Başlama Ücreti (Startup fee) ve Destek Ücreti Ödeme Dekontu İçin:

Banka              : Ziraat Bankası KTÜ Şubesi

Hesap adı        : KTÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Hesap ıban no : TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10

Vergi Dairesi    : Karadeniz VD.

Vergi No           : 4840036603

Açıklama         : Dekontun açıklama kısmına şirketin ismi, sözleşme protokol numarası ve (Tıp Fakültesi Klinik Araştırma başlatma-Başlama ücreti / Destek ücreti) ibaresi yazılması gerekmektedir.