akademik başarılar

Arş. Gör. Selda DURMUŞOĞLU'na TÜBİTAK 1002 Proje Desteği

Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Selda DURMUŞOĞLU’nun "Yüksek Sıcaklık Stresinde Arabidopsis thaliana’da Dıştan Uygulanan Sisteinin, Glioksalaz Yolağı ve Isı Şok Proteinleri Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı projesi “TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Dr. Dilek ÜNLÜER BİRİNCİ – Araştırmacı (KTÜ)

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU – Danışman (KTÜ)


18 Ağustos 2023