akademik başarılar

Doç. Dr. Temel VAROL'a TÜBİTAK Proje Desteği

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Temel VAROL’un "Hibrit Eklemeli İmalat ve Yüzey Mühendisliğiyle Üretilen Hiyerarşik Olarak Yapılandırılmış İşlevsel AA2024 Havacılık Alaşımı" başlıklı projesi “TÜBİTAK 2535-İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) İkili İş Birliği Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK-KTÜ (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Harun YANAR-KTÜ (Araştırmacı)

Arş. Gör. Onur GÜLER-KTÜ (Araştırmacı)


24 Ocak 2023