akademik başarılar

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE'ye TÜBİTAK 3501 Proje Desteği

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE’nin " Geç Antik Çağ Armenia’sında Feodal Muhalefet: Krallar, Soylular ve Ruhbanlar" başlıklı projesi “TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Dr. Öğr. Üyesi Alican DOĞAN – Araştırmacı (BANÜ)

Prof. Dr. Turhan KAÇAR – Danışman (MSKÜ)


01 Ağustos 2023