akademik başarılar

KTÜ ve TTB Ortaklığıyla Hazırlanan Avrupa Birliği Projesi Destek Almaya Hak Kazandı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında ve Trabzon Ticaret Borsası yürütücülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından fonlanan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı”na sunulan “NEETs are Accessing to Market (Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Pazara Erişiyor)” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan proje 244.607,00 Euro bütçe ile 1 yıl süreyle Prof. Dr. Oktay YILDIZ danışmanlığında uygulanacaktır.

1 Ağustos’ta uygulanmaya başlayacak olan proje ile; 15-29 yaşları arasında, mevcut durumda ne eğitimde ne de istihdamda olan toplamda 60 gence (%50’si kadınlardan oluşan) alanında uzman eğitmenler tarafından mesleki ve sosyal beceri geliştirme eğitimleri verilerek iş gücü piyasasına katılmalarına katkıda bulunmak ve böylece KOBİ’lerin de dış pazarlara erişim becerilerini artırarak rekabet edebilirlik düzeylerinde artış sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin lansmanı ve eğitimlerde yer almak isteyen kursiyerler için kayıtlar, proje başlangıç tarihi olan 01.08.2023’ten sonra ilan edilecektir.

Projenin hazırlanmasında görev alan ekip arkadaşlarımızı tebrik ederiz.

Öğr. Gör. Emrah AYVAZ

Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU

Öğr. Gör. İslam YILDIZ

Öğr. Gör. Gözde SAĞLAM

Proje Uzmanı M. Serhat ÜNVER

 


25 Temmuz 2023