akademik başarılar

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS'a TÜBİTAK 3005 Proje Desteği

Üniversitemiz İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS’ın “Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Küme Kaynaklarının Start-up Firmaların Uluslararasılaşma Giriş Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Yalın Girişimin Düzenleyici Rolü” başlıklı projesi, “TÜBİTAK 3005 - Sosyal Ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNDAROĞLU – Araştırmacı (KTÜ)

Doç. Dr. Selcen SARI AYTEKİN - Araştırmacı (TRÜ)


24 Haziran 2024